Kees Louwman kondigt zijn pensioen aan

Enige tijd geleden werden wij verrast door een mededeling van onze bestuursvoorzitter en algemeen directeur Kees Louwman. Kees heeft ons tot onze spijt laten weten dat hij graag per 1 juni 2021 met pensioen gaat. We betreuren zijn vertrek want we hebben als team altijd voortreffelijk samengewerkt, maar begrijpen en respecteren uiteraard zijn keuze.

Wij hebben met elkaar uitgewerkt op welke wijze zijn taken kunnen worden overgenomen. Ron Weil is sinds meerdere jaren naast Kees Algemeen Directeur van NOVI Hogeschool en van NOVI Educational Services en even lang bestuurslid van de stichting die de accreditaties van NOVI houdt. George Vlug, nu nog commercieel directeur, zal per 1 februari naast Ron de functie van Algemeen Directeur gaan vervullen en neemt daarmee de rol van Kees over. Ron zal eveneens per 1 februari de voorzittersrol van het stichtingsbestuur van Kees overnemen en George zal worden benoemd als bestuurslid van de stichting. De periode vanaf 1 februari tot 1 juni zullen we gebruiken om alle operationele taken zo goed mogelijk over te dragen.

Kees zegt over zijn besluit: “Ik heb over dit besluit lang nagedacht. Nu ruim 21 jaar mijn ziel en zaligheid gegeven te hebben aan ons prachtige opleidingsinstituut is nu het goede moment. De organisatie is stabiel en op orde, de processen goed ingericht, de verantwoordelijkheden goed belegd en voor iedereen duidelijk. Tevens heb ik een groot vertrouwen in Ron Weil, Jan de Bruijn en George Vlug, mijn mede-directieleden, dat zij de energie hebben en zonder meer in staat zijn om NOVI zonder mijn actieve bijdrage verder door te ontwikkelen. “

Kees zal als medeaandeelhouder uiteraard betrokken blijven bij de strategische ontwikkelingen van NOVI. We zullen het vanaf 1 juni 2021 wel moeten doen zonder zijn operationele betrokkenheid. Die dagelijkse betrokkenheid zullen we missen. Zodra het weer mogelijk is, zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van Kees. Wij danken Kees natuurlijk nu al heel hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid in die afgelopen 21 jaren!