Afschaffing van de belastingaftrek voor scholingsuitgaven uitgesteld

Als studenten de kosten van de opleiding zelf betalen, is dit (op een drempel na) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Al enige tijd is bekend dat deze aftrekmogelijkheid eind van dit jaar zou gaan vervallen. Dit is nu een jaar uitgesteld. De scholingskosten blijven in ieder geval ook nog over het jaar 2018 aftrekbaar.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. Bussemaker heeft dit 30 juni jl. bekend gemaakt in een brief aan de tweede kamer. Daarin geeft Bussemaker aan dat de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en scholingsuitgaven wordt uitgesteld tot volgend jaar.

"Alles overwegende heb ik in overleg met de staatssecretaris van Financiën besloten om de door dit kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven met een jaar uit te stellen tot 2019."

- dr. Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 30-06-2017

De afschaffing wordt nog wel doorgezet maar met een jaar vertraging. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota opgenomen dat de bezuiniging op deze dossier wordt teruggedraaid, waardoor het volledige fiscale budget beschikbaar komt voor de vervangende uitgavenregelingen.

In plaats van de belastingaftrek komen er vervangende subsidieregelingen (scholingsvouchers) voor het stimulering van scholing gericht op invoering per 2019. 

De vouchers gaan een onderdeel vormen van een breder pakket aan overheidsmaatregelen om een leven lang ontwikkeling te stimuleren. Over de inhoudelijke uitwerking van een regeling voor scholingsvouchers ter vervanging van de aftrek van scholingsuitgaven moeten nog keuzes worden gemaakt door de minister en het Kabinet.

Studenten van NOVI die hun opleiding zelf bekostigen kunnen dus in ieder geval tot en met volgend jaar de scholingskosten nog aftrekken van de inkomstenbelasting.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen deze bekend maken op de website en nieuwsbrief.