Algemene voorwaarden

NOVI is lid van de Nederlandse Raad voor Trainers en Opleiders (NRTO), NOVI voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. NOVI is transparant over haar producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

NOVI hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO. Deze gelden zowel voor deelnemers die zich willen inschrijven of hebben ingeschreven voor een opleiding of cursus van NOVI (consumentenregeling) als voor organisaties en bedrijven waarmee NOVI een contract aangaat of is aangegaan (regeling voor beroep en bedrijf). Klik voor beide algemene voorwaarden hier. Daar waarin voornoemde algemene voorwaarden niet voorzien, hanteert NOVI aanvullende algemene voorwaarden respectievelijk voor consumenten als voor beroep en bedrijf.

Geschillencommissie
In deze voorwaarden wordt gerefereerd aan een geschillencommissie. Deze commissie beoordeelt zowel klachten van consumenten als zakelijke klachten. NOVI hanteert de gedragscodes zoals aangegeven door NRTO. Voor deelnemers die zich willen inschrijven of hebben ingeschreven voor een opleiding of cursus van NOVI gelden deze algemene gedragscodes.

Klachtenprocedure
Voor de klachtenprocedure klik hier.

Examenreglement
Voor het examenreglement voor studenten klik hier.