Algemene voorwaarden

NOVI is lid van de brancheorganisatie van Opleiders in Nederland(NRTO), NOVI voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. NOVI is transparant over haar producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Algemene voorwaarden consumenten voor particulier onderwijs en opleidingen
NOVI hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO. Deze gelden voor deelnemers die zich willen inschrijven of hebben ingeschreven voor een opleiding of cursus van NOVI (consumentenregeling). Klik voor deze regeling hier. Daar waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, hanteert NOVI aanvullende algemene voorwaarden voor consumenten (klik hier).

Regeling voor beroep en bedrijf
Voor deelnemers die zich via hun bedrijf, organisatie of instelling hebben ingeschreven alsmede de organisaties en bedrijven waarmee NOVI een overeenkomst aangaat of is aangegaan, geldt de regeling voor beroep en bedrijf (klik hier).

Geschillencommissie
In deze voorwaarden wordt gerefereerd aan een geschillencommissie. Deze commissie beoordeelt zowel klachten van consumenten als zakelijke klachten. NOVI hanteert de gedragscodes zoals aangegeven door NRTO. Voor deelnemers die zich willen inschrijven of hebben ingeschreven voor een opleiding of cursus van NOVI gelden deze algemene gedragscodes.

Klachtenprocedure
Voor de klachtenprocedure klik hier.

Examenreglement
Voor het examenreglement voor studenten klik hier.