HBO ICT

De opleiding hbo ICT stelt je in staat je breed en praktijkgericht te ontwikkelen. Tijdens de opleiding hbo ICT wordt niet alleen aanvullende kennis en inzicht opgedaan, maar juist ook vaardigheden door de geleerde stof gelijk toe te passen in de praktijk van de organisatie waarin je werkzaam bent. Je krijgt vakken die gericht zijn op beheer & exploitatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau, informatiemanagement, business process management, informatiebeveiliging, systeemontwikkeling en data-analyse.

Kenmerken

Info

Subsidie

Wil je weten hoeveel subsidie jij zou kunnen ontvangen? Doe dan snel de Subsidie Quickscan!

Vrijstelling

Wil je weten hoeveel vrijstelling jij zou kunnen krijgen? Doe dan snel de Vrijstelling Quickscan!

Vouchers Vraagfinanciering

Vanaf september 2016 ontvangt elke student die meerderjarig is en nog geen bachelor- of mastertitel in het bekostigd onderwijs heeft behaald met het gebruik van een zogenaamde voucher een korting op zijn collegegeld van €1.250,- per half jaar. Het volledige collegegeld van NOVI is €2.750,- per half jaar. Na aftrek van de vouchers blijft hiervan dus een bedrag van €1.500,- van over. Elke student kan gebruik maken van maximaal 8 vouchers. Eén voor elk semester/ half jaar dat hij een hbo-studie afneemt. Deze regeling geldt alleen voor studenten die na september 2016 met de opleiding starten.

Verkort hbo

Voor aanvang van de opleiding hbo ICT wordt met elke student gekeken welke vakken hij/zij nog moet volgen om te kunnen afstuderen. Door middel van een op te bouwen portfolio, gebaseerd op de kennis en ervaring waar de student al over beschikt, wordt bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat een student veel sneller dan in de reguliere 4 jaar zijn titel kan halen.

Kenmerken

 • DUUR
 • PUNTEN
 • PRIJS
 • START
 • LOCATIE
 • 4 jaar
 • 240 ECTS
 • € 3.000,- per jaar (vrijgesteld van btw.)
 • 6 keer per jaar
 • Breda, Utrecht, Maastricht en Apeldoorn

GEÏNTERESSEERD?

Contact

VRIJBLIJVEND GESPREK

Geïnteresseerd of heb je vragen over je mogelijkheden? Vraag dan nu een vrijblijvend gesprek aan met onze adviseurs!

HBO ICT VAN NOVI IS ONTWIKKELD VOOR O.A.:

 • ICT Analisten & Architecten

  ICT wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Hiervoor zijn goed opgeleide informatieanalisten en informatiearchitecten nodig, die kunnen inspelen op de groeiende behoefte aan het op professionele wijze inzetten van ICT als ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Door de opleiding hbo ICT verwerf je inzicht in hoe bedrijfsprocessen en informatievoorziening in samenhang kunnen functioneren, gebaseerd op actuele wijzen van bedrijfsprocesondersteuning door informatievoorziening (in kernwoorden samengevat met DEMO, BPM, EE). Je leert proces- en systeemgericht denken, identificeren, beschrijven, modelleren, analyseren, simuleren en het verbeteren van processen. De opleiding is gericht op outcome (en niet alleen output).

 • ICT Engineers & Beheerders

  ICT wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Hiervoor zijn goed opgeleide systeembeheerders, netwerkbeheerders en system engineers nodig die kunnen inspelen op de groeiende behoefte aan het op professionele wijze inzetten van ICT als ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Je krijgt in de opleiding hbo ICT vakken die gericht zijn op migratietrajecten (van begin tot eind), de wijze waarop besluitvorming in organisaties plaatsvindt, communicatie (zowel schriftelijk als mondeling), de organisatie van het beheer en de exploitatie (o.a. ITIL® en BiSL) op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je krijgt ook een aantal algemene managementvakken als marketingmanagement, personeelsmanagement, projectmanagement en verandermanagement. Want als je bent afgestudeerd op bachelorniveau moet je in staat zijn leiding te geven in organisaties (teamleiding, projectleiding etc.).

 • ICT Ontwikkelaars & Informatici

  ICT wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Hiervoor zijn goed opgeleide systeemontwikkelaars, systeemontwerpers en systeemanalisten nodig, die kunnen inspelen op de groeiende behoefte aan het op professionele wijze inzetten van ICT als ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Jouw kennis en praktijkervaring als vaktechnisch georiënteerde ICT’er wordt in de opleiding hbo ICT gecombineerd met kennis op management en beleidsmatig gebied. Daardoor voldoe je aan voorwaarden om volwaardig gesprekspartner van de “business” te zijn of te worden.

 • ICT Servicemanagement

  ICT wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Hiervoor zijn goed opgeleide servicemanagers nodig, die kunnen inspelen op de groeiende behoefte aan het op professionele wijze inzetten van ICT als ondersteuning van de bedrijfsprocessen. De opleiding hbo ICT is opgezet in samenwerking met ITSMF-NL om de IT Servicemanagers te ondersteunen in het verkennen, begrijpen en hanteren van het brede ITSM-werkveld.

 • ICT Geodesie & Geo-Informatici

  Locatiedata zijn niet meer weg te denken uit de primaire en secundaire systemen van ondernemingen en overheidsorganisaties. Location intelligence wordt samengevoegd met customer intelligence en business intelligence. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van locatiedata is net weer anders dan van andere data. Er is een nieuwe ICT-discipline ontstaan die snel volwassen wordt: de Geo-ICT. Binnen de overheid worden de belangrijke Geo-basisregistraties ingericht en in gebruik genomen. Organisaties als het Kadaster, gemeenten, waterschappen en provincies zijn hier dagelijks mee bezig. Publieke dienstverlening op de kaart, met al meer dan een miljard bevragingen, is niet meer weg te denken. TNO werkt met enorme hoeveelheden data van de ondergrond, voor divers onderzoek zoals naar aardbevingen. Er staan diverse ontwikkelingen op stapel, zoals de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018, de 3D-doorbraak en verbinding van geo-datasets met BIM-datasets en met data van de ondergrond. Het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid hebben de handen ineengeslagen om tot een geo-toekomstvisie te komen. Deze visie is vastgelegd in het visiedocument GeoSamen. In deze visie wordt het streefbeeld van 2020 gepresenteerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat tegen die tijd de realtime-stand van Nederland is gerealiseerd.

MEER WETEN? - BEL ONS: (030) 711 5615

Of neem contact met ons op via e-mail!