HBO ICT

De opleiding hbo ICT stelt je in staat je breed en praktijkgericht te ontwikkelen. Tijdens de opleiding hbo ICT wordt niet alleen aanvullende kennis en inzicht opgedaan, maar juist ook vaardigheden door de geleerde stof gelijk toe te passen in de praktijk van de organisatie waarin je werkzaam bent. Je krijgt vakken die gericht zijn op beheer & exploitatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau, informatiemanagement, business process management, informatiebeveiliging, systeemontwikkeling en data-analyse.

Kenmerken

Info

Subsidie

Wil je weten hoeveel subsidie jij zou kunnen ontvangen? Doe dan snel de Subsidie Quickscan!

Vrijstelling

Wil je weten hoeveel vrijstelling jij zou kunnen krijgen? Doe dan snel de Vrijstelling Quickscan!

Vouchers Vraagfinanciering

Vanaf september 2016 ontvangt elke student die meerderjarig is en nog geen bachelor- of mastertitel in het bekostigd onderwijs heeft behaald met het gebruik van een zogenaamde voucher een korting op zijn collegegeld van €1.250,- per half jaar. Het volledige collegegeld van NOVI is €2.750,- per half jaar. Na aftrek van de vouchers blijft hiervan dus een bedrag van €1.500,- van over. Elke student kan gebruik maken van maximaal 8 vouchers. Eén voor elk semester/ half jaar dat hij een hbo-studie afneemt. Deze regeling geldt alleen voor studenten die na september 2016 met de opleiding starten.

Verkort hbo

Voor aanvang van de opleiding hbo ICT wordt met elke student gekeken welke vakken hij/zij nog moet volgen om te kunnen afstuderen. Door middel van een op te bouwen portfolio, gebaseerd op de kennis en ervaring waar de student al over beschikt, wordt bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat een student veel sneller dan in de reguliere 4 jaar zijn titel kan halen.

Kenmerken

 • DUUR
 • PUNTEN
 • COLLEGEGELD
 • LESMATERIAAL
 • START
 • LOCATIE
 • 4 jaar
 • 240 ECTS
 • € 3.000,- per jaar (vrijgesteld van btw en incl. vouchers)
 • € 300,- per jaar
 • 6 keer per jaar

GEÏNTERESSEERD?

Contact

VRIJBLIJVEND GESPREK

Geïnteresseerd of heb je vragen over je mogelijkheden? Vraag dan nu een vrijblijvend gesprek aan met onze adviseurs!

SPECIALISATIES:

 • Data Science

  In deze specialisatie wordt ingegaan op het vermogen van organisaties om data (‘big data’) om te zetten in kennis en inzichten – ook wel business intelligence, business analytics of data science genoemd. Organisaties voorzien een toenemende behoefte aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om data om te zetten in actiegerichte inzichten.

  De specialisatie is zowel geschikt voor personen die zich bezighouden met c.q. geïnteresseerd zijn in het omzetten van beschikbare data in managementinformatie als voor personen die de resultaten van en behoefte aan dergelijke actiegerichte inzichten moeten definiëren en beoordelen (tactisch en strategisch management) of daartoe opgeleid willen worden.

  In deze specialisatie wordt ingegaan op de wijze waarop binnen organisaties wordt gewerkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden.

 • Regievoering & Sourcing

  De IT-organisatie ontwikkelt zich steeds meer tot een partner van de business. Daarbij worden in toenemende mate de uitvoerende taken van de IT-organisatie (de interne IT-delivery) uitbesteed aan marktpartijen (de externe IT-delivery) waarover regie gevoerd moet worden. Bij de kerntaken binnen de regiefunctie van de IT-organisatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen de demand management en de supply management-verantwoordelijkheid. De kerntaken, en daarmee de rollen verantwoordelijk voor de uitvoering van de kerntaken, kunnen worden geordend in een vijftal procesniveaus met daarbinnen de regieprocessen die de brug slaan tussen de demandfunctie, zijnde de aansturing van de interne en/of externe leveranciers, de IT-delivery en de leverancier van de IT-diensten. De noodzaak van professionele regievoering en bijbehorend demand-supplymodel komen in deze specialisatie nader aan bod.

 • Innovatie

  In deze specialisatie wordt de vraag beantwoord hoe te komen tot nieuwe waardecreatie van een onderneming in de praktijk. Het antwoord wordt in deze specialisatie gegeven: men creëert waarde door innovatie; voor de organisatie, de klant en voor eigen medewerkers. Studenten leren over de vernieuwing heen kijken, relevante marktontwikkelingen te herkennen en deze te vertalen naar creatieve en innovatieve oplossingen, passend bij de eigen organisatie.

  Na het volgen van deze specialisatie heeft de student:

  • Meer grip op processen van fundamentele waardecreatie.
  • Inzicht in de wijze waarop theoretische concepten vertaald worden naar een brede visie op innovatie en business development.
  • Enige ervaring om diverse scenario’s binnen de eigen organisatie te beoordelen en te ontwikkelen.

  De houdbaarheidsdatum van producten en diensten wordt steeds korter. Het ontstaan van netwerken, meer transparantie, mediadruk en technologie dwingen organisaties zichzelf opnieuw uit te vinden. Het is van belang om als organisatie een visie op strategische vernieuwing te hebben, om daarmee voorbereid te zijn op de toekomst.

 • Informatiebeveiliging

  De specialisatie Informatiebeveiliging is geschikt voor mensen die al een functie hebben op het gebied van Informatiebeveiliging en graag willen doorgroeien naar een hogere functie of verdieping zoeken van de huidige functie of voor hen die deze functie ambiëren. Enige basiskennis op het gebied van het onderwerp wordt verondersteld. Aan de orde komen de Information security, Netwerk & Cyber security en Application en Data security.

  De specialisatie biedt een verdieping in het speelveld van Information Security en Cyber Security, maar biedt ook aandacht aan het auditen van de security en het managen en borgen van de ´business continuity´.

 • Lean Six Sigma Green belt

  Lean Six Sigma is wereldwijd een van de meest gebruikte methodes voor procesverbeteringen binnen organisaties. Lean Six Sigma biedt methoden en technieken om processen te analyseren, te beoordelen en te verbeteren. Tijdens deze specialisatie worden de meest gebruikte methoden en technieken behandeld. Lean Six Sigma is een gereedschapskist vol verschillende instrumenten. Tijdens de opleiding ga je zelf aan de slag met deze instrumenten. Naast deze specialisatie biedt NOVI verschillende Lean Six Sigma trainingen aan (Yellow, Green en Black belt).

  Door het volgen van de specialisatie Lean Six Sigma Green belt ben je in staat om zelfstandig Lean Six Sigma projecten op te starten, uit te voeren en te begeleiden. Tijdens deze specialisatie komen verschillende onderwerpen aan bod. Je leert wat Lean en Six Sigma is. Tevens wordt het Six Sigma DMAIC-stappenplan doorlopen. Daarnaast leer je tijdens de opleiding veranderingen te begeleiden in de organisatie. Deze specialisatie is ontwikkeld voor projectleiders, managers, professionals en adviseurs die betrokken zijn bij verbeterprojecten.

MEER WETEN? - BEL ONS: (030) 711 5615

Of neem contact met ons op via e-mail!

Download Brochure Opleidingsgids: van eendaagse Foundation tot volledige HBO-opleiding!
Wil je onze brochure downloaden? Laat dan hieronder je gegevens achter en download direct de brochure.