Vouchers en vraagfinanciering? Wat is het en wat heb je eraan? 

Nederland is een echte kenniseconomie. Voor de Nederlandse beroepsbevolking is het van essentieel belang te blijven leren en te blijven ontwikkelen om zo te concurreren met lagelonenlanden en flexibel te reageren op ontwikkelingen in de wereldeconomie.

Jaarlijks volgen ongeveer anderhalf miljoen werkenden een opleiding, maar de participatie in formeel onderwijs (mbo/hbo/wo) blijft al jaren achter. Er zijn al heel wat politici, beleidsmakers en branchevertegenwoordigers geweest die zich hierover het het hoofd hebben gebroken, maar nog zonder substantieel resultaat. Daar lijkt nu verandering in te komen. Het ministerie van OCW komt met een breed pakket aan maatregelen om deeltijd hbo-onderwijs voor werkenden attractiever en beter betaalbaar te maken.

Een van die maatregelen is het Experiment Vraagfinanciering waarmee volwassenen vouchers kunnen ontvangen, waardoor een groot deel van de opleidingskosten voor een student vanuit dit experiment betaald worden. Deze voucher is beschikbaar voor iedereen die nog geen bachelor- of mastertitel in het bekostigd onderwijs heeft behaald.

De hbo-ICT van NOVI is geselecteerd om mee te doen in de Experiment Vraagfinanciering. Dit betekent dat onder voorwaarden studenten voor deze opleiding vanaf 1 september 2016 per module van 30 EC (een semester) een subsidievoucher van de overheid kunnen ontvangen van € 1.250. Deze voucher wordt in mindering gebracht op het collegegeld dat NOVI in rekening brengt.

Elke student kan op deze manier gebruik maken van maximaal 8 vouchers. Eén voor elk semester/ half jaar dat hij een hbo-studie afneemt bij een deelnemende hogeschool.

Deze regeling geldt alleen voor studenten die na 1 september 2016 met de opleiding starten.

Het experiment duurt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2024.

De regeling is nieuw en NOVI is de eerste hogeschool die hieraan met de hbo-ICT meedoet. We begrijpen dat je hier mogelijk vragen over hebt. Mocht dit het geval zijn, dan licht een van onze opleidingsadviseurs graag toe wat de vraagfinanciering voor jou betekent.

Blijf op de hoogte van het
laatste nieuws en evenementen