Verandermanagement

Organisaties en hun omgeving zijn dynamisch. Dat betekent dat in iedere organisatie een belangrijke rol is weggelegd voor verandermanagement: de vorm van management die zich richt op het veranderen van de structuur of werkwijze van een organisatie. In deze leergang behandel je de dynamieken en structuren van een organisatie in verandering, maar ook de methodieken die je kunt gebruiken om deze veranderingen in goede banen te leiden.
De leergang Verandermanagement bestaat uit de volgende modules:
Organisaties in verandering
Organisatiekunde
Informatiebeleid en strategie
Procesgericht besturen

Kenmerken

Info

Verkort traject

Indien de leergang Verandermanagement volledig is afgerond met een voldoende, krijg je vrijstelling voor deze modules als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Bovendien wordt op basis van de kennis en ervaring waar je al over beschikt, bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat je veel sneller dan in de reguliere 4 jaar de titel kan halen.

Subsidiemogelijkheden?

Er zijn veel verschillende faciliteiten, regelingen en subsidies voor opleidingen, ontwikkeling en arbeidsmobiliteit. De leergang Verandermanagement komt in aanmerking voor de subsidie CA-ICT. Wij helpen je hier graag mee.

Kenmerken

 • Duur
 • Studiepunten
 • Prijs
 • Startmomenten
 • Locaties
 • 20 dagdelen
 • 16 ECTS
 • € 3.225,-
 • 6 keer per jaar
 • Amsterdam, Assen, Breda, Eindhoven en Utrecht

GEÏNTERESSEERD?

Contact

MEER INFORMATIE

 • Leerdoelen
 • Kosten, data en locatie
 • Afronding en vervolg

Organisaties in verandering

 • Kan recente veranderingen binnen de eigen organisatie herkennen en het effect daarvan op de eigen werkomgeving beschrijven.
 • Kan een plan van aanpak opstellen voor een veranderingstraject in de eigen werkomgeving (probleemanalyse, veranderkundige benadering en veranderstrategie bepalen en selecteren van verandermethoden en –interventies).
 • Kan de eigen veranderstijl herkennen, de geschiktheid daarvan binnen een concreet veranderingstraject kritisch beoordelen en indien noodzakelijk de eigen inbreng in lijn brengen met wat gewenst is.

Organisatiekunde

 • Inzicht hoe organisaties in- en extern beïnvloed worden en kan, met behulp van modellen, het proces van strategisch management, ook in de eigen of andere organisatie opzetten en kan beoordelen en adviseren welke vormen van samenwerking in een bepaalde situatie, het meest voor de hand liggen.
 • Inzicht in de taken van de te onderscheiden managementniveaus en de menselijke, situationele en situatieafhankelijke aspecten die richting geven aan leiderschap en is daardoor in staat tot zelfreflectie en het adviseren van zijn werkomgeving.
 • Inzicht van de (vraagstukken van) arbeidsverdeling en organisatiestructuren; kan bedrijfsrisico’s benoemen en is in staat beheersmaatregelen voor de eigen arbeidsorganisatie te adviseren.

Informatiebeleid en strategie

 • Kan de huidige informatievoorziening evalueren en beoordelen.
 • Kan de besturing van een organisatie (coördinatie en/of regie) vertalen naar een governancestructuur voor de activiteiten op het gebied van informatievoorziening.
 • Kan de noodzaak/ ambities (in- en extern gedreven) op het gebied van informatievoorziening analyseren voor het voortbestaan of welslagen van een organisatie.

Procesgericht besturen

 • Een plan maken om op basis van analyse van problemen of mogelijkheden voor verbeteringen, zijn procesbesturend vermogen te verbeteren in een specifieke praktijksituatie (de casus).
 • De inhoudelijke aspecten van het verbeteren van zijn procesbesturend vermogen te onderbouwen met COBIT (control objectives for IT and related technology).
 • Zijn procesbesturing te verbeteren en te borgen op het niveau van doelen, proces, organisatie en toepassing.

De leergang Verandermanagement kost € 3.225,-. Op deze leergang is mogelijk ook subsidie van toepassing. Hierover kunnen wij je adviseren.

De leergang bestaat uit maximaal 20 dagdelen les. De startdatum en locatie van de verschillende modules in overleg met NOVI te bepalen.

De verschillende modules in de leergang Verandermanagement worden afgesloten met een tentamen of werkstuk op hbo-niveau. Indien de module is afgerond met een voldoende (minimaal 5,5) ontvang je 4 hbo-studiepunten (ECTS). Dat betekent dat je hier vrijstelling voor krijgt als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Voor de leergang Strategisch managen van een IT-organisatie zijn in totaal 16 ECTS te behalen.

Geïnteresseerd?

Laat dan je e-mail adres achter en wij nemen spoedig contact met je op.