4 December 2017

Veranderingen op het gebied van Data Security

Waar het een paar jaar geleden nog maar sporadisch gebeurde, berichten nieuwssites tegenwoordig om de haverklap over het uitlekken van persoonsgegevens. Het is niet meer de vraag óf er gaat worden ingebroken, maar wannéér. Daardoor is datasecurity belangrijker dan ooit.

De toename van beveiligingslekken hangt samen met de toename van het gebruik van persoonsgegevens. Steeds meer bedrijven verzamelen data van hun klanten en gebruikers, maar dat gebeurt nog niet altijd op de juiste manier. Bestanden worden verkeerd opgeslagen, of zijn inzichtelijk voor ongeautoriseerde medewerkers – met als gevolg een verhoogd risico op inbreuk. Dat kan beter. En vanaf volgend jaar moet dat zelfs beter.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen en dat vanaf dat moment in de hele Europese Unie dezelfde privacyregels gelden. Als gevolg daarvan neemt de controle op het gebruik van persoonsgegevens toe. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat meer controleren en deelt bij onjuist gebruik boetes uit die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet van de overtreder.

De komst van de AVG is een mooie kans voor bedrijven om de beveiliging van hun persoonsgegevens op orde te brengen. Naast technische verbeteringen betekent dat vooral dat ze het interne bewustzijn moeten vergroten: medewerkers moeten zich voldoende realiseren dat de data waarmee ze werken zeer privacygevoelig is en niet zonder meer gedeeld mag worden.

Specialisatie Information Security

NOVI helpt bedrijven bij het creëren van meer beveiligingsbewustzijn. De specialisatie Information Security (onderdeel van de hbo-opleiding ICT) leidt medewerkers op tot security-experts die precies weten hoe ze met gevoelige informatie moeten omgaan. Wil je meer weten over deze opleiding? Bel of mail ons dan vandaag nog voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen