21 Oktober 2015

Projectmanagement als dominant bedrijfsproces

Door Roeland Ravesteijn, docent Hogeschool NOVI

Het is alweer zo’n 25 jaar geleden dat ik mijn werkzame leven begon, en wel als pas afgestudeerde Bedrijfskundig Informaticus. Ik betrad destijds een wereld, waarin ICT al enige tijd daarvóór zijn intrede gedaan had, in zowel de publieke als private sector. Waarbij er veelal nog sprake was van ‘automatisering’ en veel minder van ‘informatisering’ (Weet u het nog? Shift F7-1 ‘Print hele document’, Shift F7-2 ‘Print pagina’).

Leveranciers buitelden over elkaar heen met eigen standaarden, protocollen en oplossingen en de architect was op dat moment nog een functie die niet voorkwam binnen de IT afdeling. Ook toen al deden we projecten, veelal gericht op het implementeren van individuele op zichzelf staande oplossingen. Ook toen al hadden we methoden en technieken die zouden moeten helpen om die projecten te laten slagen. Ook toen al waren er succesverhalen en horror story’s.

In de daaropvolgende 25 jaar is er verschrikkelijk veel gebeurd. Inmiddels maken we gebruik van processoren met een rekencapaciteit die we destijds niet voor mogelijk hadden gehouden. Slaan we met gemak foto’s op met een omvang die gelijk is aan de eerste harddisk waarmee ik destijds mocht werken. Gebruiken we gebruikersvriendelijke user interfaces waarvoor geen ‘user manuals’ meer geschreven hoeven te worden. En doen we nog steeds projecten. Soms nog steeds als individueel initiatief, steeds vaker, een beetje afhankelijk van het type organisatie en diens projectmanagement volwassenheidsniveau, als integraal onderdeel van een heus ingericht bedrijfsproces: P3M, oftewel portfolio-, programma- en projectmanagement. En dat laatste is, zo bepleit ik hier, the only way forward.

Anno 2015 leven we in een wereld die, met name door invloed van het internet, alsmaar kleiner wordt. Waar dientengevolge de ‘time-to-market’ voor veel sectoren alsmaar korter wordt. Waar bestaande supply chains ophouden te bestaan, en waar geheel nieuwe supply chains worden ingericht. Waar co-creatie eerder regel dan uitzondering zal worden en de slag om de consument zich verplaatst heeft van de winkelstraat naar de virtuele wereld. Een wereld ook, waarin kinderen opgroeien met ‘online’ als default modus en deze werkelijkheid mee zullen nemen naar hun eerste werkgever.

Om te overleven in deze nieuwe wereld wordt er meer flexibiliteit, wendbaarheid en slagvaardigheid gevraagd van organisaties, zowel binnen de private als de publieke sector. Eén van de manieren om dit te realiseren, is een goed doordachte implementatie van P3M, een (set van) bedrijfsproces(sen) waarbij de gekozen visie en bedrijfsstrategie vertaald worden naar een integrale en coherente set van portfolio’s, programma’s en projecten. Die op het hoogste niveau van de organisatie gemonitord worden en waar business cases, met kwalitatieve en (bij voorkeur) kwantitatieve (en dus meetbare) doelen, leidend zijn. Zo’n implementatie lukt alleen, als de gehele organisatie zich bewust is van wat dit betekent en wat er van individuele medewerkers gevraagd wordt.  Het is dan ook volstrekt onvoldoende om te veronderstellen dat projectmatig werken geregeld is door het laten certificeren van een aantal projectmanagers in (bijvoorbeeld) Prince2. Wat nodig is, is de inrichting van maatwerk projectmanagementprocessen en de bijbehorende governance-structuren. Een inrichting, waar in ieder geval de afdeling HR bij betrokken is en waarbij het topmanagement als katalysator en trendsetter dient. En waarbij uiteindelijk een groot aantal medewerkers getraind en gecoacht zal moeten worden, variërend van business executives (die de rol van opdrachtgever en sponsor vervullen) tot projectteamleden. En dan bedoel ik niet alleen in Prince2, maar bijvoorbeeld ook in stakeholdermanagement, in riskmanagement, in finance- en bovenal in HR-management. Een integrale aanpak, die tot doel heeft projectmanagement als dominant bedrijfsproces in te richten. Een serieuze investering, maar wel eentje die zich terug zal betalen. Gegarandeerd.

[vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ align=”center” align_sm=”Default” border_top=”off” border_right=”off” border_bottom=”off” border_left=”off” scroll_animation=”none” scroll_animation_delay=”0″][staff_featured member=”2873″ text_color=”text-normal” show_position=”show” show_social=”show” link_title=”on” show_description=”show” text_align=”center” overlay_animation=”fade-in” overlay_grid=”0″ margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ scroll_animation=”none” scroll_animation_delay=”0″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_column width=”1/4″ align=”left” align_sm=”default” border_top=”off” border_right=”off” border_bottom=”off” border_left=”off” scroll_animation=”none” scroll_animation_delay=”0″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ align=”left” align_sm=”default” border_top=”off” border_right=”off” border_bottom=”off” border_left=”off” scroll_animation=”none” scroll_animation_delay=”0″][/vc_column][vc_column width=”1/4″ align=”left” align_sm=”default” border_top=”off” border_right=”off” border_bottom=”off” border_left=”off” scroll_animation=”none” scroll_animation_delay=”0″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ align=”left” align_sm=”default” border_top=”off” border_right=”off” border_bottom=”off” border_left=”off” scroll_animation=”none” scroll_animation_delay=”0″][/vc_column]

Gerelateerde artikelen