Professioneel Communiceren

Al beschik je over alle kennis in jouw vakgebied, als je het niet goed kunt overbrengen, schiet je er niet veel mee op. In deze leergang duik je dieper in de wereld van communicatie, in de breedste zin van het woord. Van praktische modules als schriftelijke en mondelinge communicatie tot onderwerpen als servicemanagement, prestatiemanagement en relatiemanagement.
De leergang Professioneel communiceren bestaat uit de volgende modules:
Schriftelijke communicatie
Mondelinge communicatie
Communicatie & Servicemanagement
Prestatiemangement
Relatiemanagement

Kenmerken

Info

Verkort traject

Indien de leergang Professioneel communiceren volledig is afgerond met een voldoende, krijg je vrijstelling voor deze modules als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Bovendien wordt op basis van de kennis en ervaring waar je al over beschikt, bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat je veel sneller dan in de reguliere 4 jaar de titel kan halen.

Subsidiemogelijkheden?

Er zijn veel verschillende faciliteiten, regelingen en subsidies voor opleidingen, ontwikkeling en arbeidsmobiliteit. De leergang Professioneel communiceren komt in aanmerking voor de subsidie CA-ICT. Wij helpen je hier graag mee.

Kenmerken

 • Duur
 • Studiepunten
 • Prijs
 • Startmomenten
 • Locaties
 • 25 dagdelen
 • 20 ECTS
 • € 4.000,-
 • 6 keer per jaar
 • Amsterdam, Assen, Breda, Eindhoven en Utrecht

GEÏNTERESSEERD?

Contact

MEER INFORMATIE

 • Leerdoelen
 • Kosten, data en locatie
 • Afronding en vervolg

Schriftelijke Communicatie

 • Kan in zakelijke situaties schriftelijk communiceren, waarbij overreding, efficiëntie en effectiviteit doelstellingen zijn.
 • Heeft ervaring met het zelfstandig schrijven van (onderzoek)notities op basis van een analyse en ordening van teksten en tekstfeiten.
 • Het ontwikkelen en/of verbeteren van (basis)vaardigheden in de schriftelijke zakelijke communicatie.
 • Voorbereiden en uitvoeren van enkele schriftelijke taalvaardigheidvormen, door het schrijven van een notitie en/of rapport of een zakelijke brief en/of een memo.

Mondelinge communicatie

 • Inzicht in de verschillende vormen van communicatief gedrag, in het communicatiemodel en de verschillende vormen van zakelijke communicatie.
 • Vaardigheid in het afnemen van interviews/ (commerciële) tweegesprekken en overleggen.
 • Vaardigheid in het voorbereiden en verzorgen van publieks- en doelgerichte presentaties.

Communicatie & Servicemanagement

 • Het belang van communicatie te herkennen in een procesgerichte organisatie.
 • Verandering, soorten verandering en weerstand te herkennen en de communicatie hierop af te stemmen.
 • Werkvormen toe te passen in de beroepspraktijk.
 • Een communicatieplan voor procesverandering op te stellen en te adviseren over de implementatie ervan.

Prestatiemanagement

 • Het waarom en de inhoud van prestatiemanagement te beschrijven.
 • Met behulp van onderzoeksresultaten uit de praktijk de toegevoegde waarde van prestatiemanagement te onderbouwen.
 • De belangrijkste aspecten te benoemen die van belang zijn voor het inrichten en uitvoeren van prestatiemanagement.
 • Bekende valkuilen bij de inrichting en uitvoering van prestatiemanagement te onderkennen.
 • Te benoemen welke bijdrage prestatiemanagement kan hebben op het succes van organisaties.
 • De belangrijkste kenmerken van de volwassenheidsniveaus te beschrijven t.a.v. CMM-i, CobiT, INK en het KPMG-groeifasemodel.
 • De overeenkomsten en de verschillen van deze volwassenheidniveaus te benoemen.
 • Te onderkennen welke aspecten van deze volwassenheidniveaus belangrijk zijn voor prestatiemanagement.
 • Een plan te maken waarmee een succesvolle structuur voor prestatiemanagement wordt gerealiseerd.
 • Te bepalen welke instrumenten passend zijn binnen de organisatie waarvoor prestatiemanagement wordt ingericht.
 • Te beoordelen op welke wijze communicatietechnieken toegepast kunnen worden bij de inrichting van prestatiemanagement.
 • Te bepalen wat zijn/haar rol zal kunnen zijn bij prestatiemanagementtrajecten.
 • Te overzien in welke mate prestatiemanagement in organisatie ontwikkeld of gestimuleerd kan worden.

Relatiemanagement

 • Kan de relaties tussen processen in een ICT-organisatie (die procesgericht werkt) en met de externe omgeving resultaatgericht onderhouden; Het drievoudig model van beheer: Technisch, Functioneel en Applicatiebeheer. Aandacht voor de processen BiSL, ASL en ITIL.
 • Kan stakeholders identificeren en qua rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in kaart brengen ten behoeve van relatiemanagement in een organisatie.
 • Kan doelen en normen voor relatiemanagement ontwikkelen en overeenkomen en kan beoordelen of het relatiemanagement naar behoren wordt uitgevoerd.

De leergang Professioneel communiceren kost € 4.000,-.

De leergang bestaat uit maximaal 25 dagdelen les. De startdatum en locatie van de verschillende modules in overleg met NOVI te bepalen.

De verschillende modules in de leergang Professioneel communiceren worden afgesloten met een tentamen of werkstuk op hbo-niveau. Indien de module is afgerond met een voldoende (minimaal 5,5) ontvang je 4 hbo-studiepunten (ECTS). Dat betekent dat je hier vrijstelling voor krijgt als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Voor de leergang Professioneel communiceren zijn in totaal 20 ECTS te behalen.

Geïnteresseerd?

Laat dan je e-mail adres achter en wij nemen spoedig contact met je op.