17 Februari 2014

Hans Mulder teruggetreden uit bestuur Hogeschool NOVI

prof. dr. Hans Mulder MScBA was reeds enkele jaren actief als docent bij NOVI toen hij in 2011 werd benoemd als eerste lector van de Hogeschool. Zijn takenpakket bestond uit het moderniseren van het onderwijs, het instellen van enkele lectoraten en het leggen van (inter)nationale contacten met andere onderwijsinstellingen.

In 2013 heeft hij als voorzitter van het college van bestuur van NOVI samen met de bestuursleden, Kees Louwman en Jilt Sietsma, gewerkt aan de aanpassing van de organisatorische en juridische structuur van de Hogeschool naar de aangescherpte eisen van het ministerie van Onderwijs. Dit heeft in november 2013 zijn beslag gekregen.
Per 1 december 2013 heeft Hans Mulder al zijn functies binnen NOVI neergelegd, om zich vanaf 2014 te concentreren op de uitrol van nationale IT-professional examens (www.spih.nl). In die hoedanigheid van voorzitter van SPIH blijft samenwerking op een ander niveau van kracht. Hans wordt opgevolgd door Kees Louwman, die de rol van voorzitter van het college van bestuur vervult vanaf 1 december 2013.

NOVI
Hogeschool NOVI is ontstaan uit één van de activiteiten van de Stichting het Nederlands Studiecentrum voor Informatica, die in de ’60 jaren, als eerste in Nederland HBO-opleidingen voor Informatica ontwikkelde en daarvoor nationale informatica-examens introduceerde. NOVI is een niet door de overheid bekostigde HBO-instelling, die inmiddels drie door de Nederlandse overheid geaccrediteerde studierichtingen aanbiedt: Bedrijfskunde, Informatica en Verkeerskunde.
Studenten, die aan de Hogeschool studeren, doen dat naast een baan in één van die drie vakgebieden. Een met succes afgeronde studie wordt bekroond met het behalen van de academische graad van Bachelor.

Achtergrond
Hans Mulder studeerde informatica aan de Haagse Hogeschool, bedrijfskunde aan Universiteit Nijenrode en promoveerde tot doctor in de informatica aan de Technische Universiteit te Delft. Hij heeft een aanstelling aan de Universiteit van Antwerpen, de Antwerp Management School en is verbonden aan tal van onderwijsinstellingen in Nederland. Prof. Hans Mulder is voorzitter van de Stichting Platform ICT-Hogescholen (www.spih.nl), die nationale ICT-kernexamens voorbereidt op basis van het eCF, het European e-Compentence Framework. Hans Mulder bekleedt een aantal commissariaten bij bedrijven en is actief als organisatieadviseur in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Nadere Informatie:
Kees Louwman: k.louwman@novi.nl
Hans Mulder: h.mulder@novi.nl nl.linkedin.com/in/jbfmulder/

Gerelateerde artikelen