23 Januari 2014

Nederlands Praktijk College neemt deel in Hogeschool NOVI

Op 23 januari hebben wij het onderstaande persbericht uitgezonden om zo de participatie van NPC in NOVI kenbaar te maken:

Nederlands Praktijk College neemt deel in Hogeschool NOVI

Utrecht – Het Nederlands Praktijk College (NPC) heeft op 20 januari jongstleden een participatie in Hogeschool NOVI genomen. Dit past in de groeistrategie van NOVI die geformuleerd is vanwege marktontwikkelingen en marktvraag. NOVI zet hiermee een stap richting verdere groei en verhoging van het marktaandeel van de hogeschool. De bundeling van krachten komt direct ten goede aan de gestelde doelen.

Groeistrategie
De participatie van het onderwijs-adviesbureau NPC in Hogeschool NOVI markeert weer een nieuwe fase in de toch al rijke geschiedenis van de hogeschool. De participatie komt voort uit de groeistrategie die NOVI halverwege het vorige jaar heeft ingezet. Het aangaan van partnerships is een belangrijke pijler in deze strategie en de wijze waarop NOVI hier invulling aan geeft is tamelijk uniek voor een opleider. 

De groei-doestellingen zijn even ambitieus als noodzakelijk. De opleidingsmarkt kenmerkt zich door concentraties, klanten hebben daarom steeds meer behoefte aan een full service behandeling. Daarnaast wil NOVI zich ook in de toekomst blijven door ontwikkelen in haar programma en dienstverlening richting de klanten en studenten. Hiervoor is schaalvergroting een belangrijke randvoorwaarde. Door het aangaan van het partnership tussen NPC en NOVI kan er een passende invulling worden gegeven aan deze ambities. Dit geldt zowel voor de doelstellingen op het gebied van schaalvergroting, als in het verder ontwikkelen en in stand houden van het kwalitatief hoogstaande aanbod van opleidingen. Het bundelen van krachten met NPC is hierin een logische stap. Zo ontstaat er een betere dekking  voor landelijke klanten en geeft het een impuls aan het realiseren van nieuwe en waardevolle samenwerkingen binnen de NOVI familie.

NPC enthousiast over kwaliteit en maatwerk
NOVI wil als hogeschool voorop lopen, innoveren en voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs haar positie in de top van de opleidingsmarkt behouden en tot nieuwe hoogtes brengen. NOVI blijft hbo opleidingen, leergangen en cursussen op met name het gebied van Bedrijfskunde, IT en Verkeer & Logistiek verzorgen. Naast individuele aanpak van NOVI richting haar studenten, zijn het met name de kwaliteit van de programma’s, het maatwerk en de methodieken die NPC enthousiast maakten in de verkenning voor verdere samenwerking. 

 

Gerelateerde artikelen