1 September 2013

NOVI benoemt nieuwe lectoren

Met ingang van 1 september jongstleden heeft Hogeschool NOVI drie nieuwe lectoren aangesteld, die ieder vanuit hun eigen expertise gebied een waardevolle verrijking zijn voor het curriculum en de positie van de hogeschool.

Aansluiting op het bedrijfsleven.
Het bestuur van NOVI heeft de drie nieuwe lectoren aangesteld om met hun expertise input te leveren aan het onderwijs van Hogeschool NOVI. Met praktijkgericht onderzoek naar vragen uit de maatschappij en het bedrijfsleven dragen de lectoren met actuele vraagstukken bij aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten. NOVI zorgt hiermee dat haar onderwijs en het bedrijfsleven goed op elkaar af gestemd zijn.
Vooruitstrevend Met de benoeming van haar eerste lector prof. dr. ing. Hans Mulder MScBA was NOVI de eerste niet-bekostigde instelling met een lector. Nu benoemt NOVI opnieuw drie lectoren, namelijk prof. dr. Barry Derksen MMC CISA CGEIT, Lkol Edward van Dipten MI en prof. Yuri Bobbert MSc RI, en zet daarmee de ingezette koers voort.

Autoriteit binnen vakgebied
De lectoren zijn ieder verantwoordelijk voor een specifiek werkgebied, en brengen daarmee drie verschillende expertises in binnen het instituut.
* Prof. dr. Barry Derksen MMC CISA CGEIT is gespecialiseerd in Business en IT Alignement,
* Lkol Edward van Dipten MI in Business Proces Management en Enterprise Engineering en
* Prof. Yuri Bobbert MSC RI in Business Continuity.

Gerelateerde artikelen