Kwaliteitsmanagement en Auditing

Zonder visie geen strategie, zonder een strategie geen indicatoren en zonder indicatoren geen gerichte actie. In 3 modules ga je aan de slag met prestatiemanagement op basis van verschillende volwassenheidsniveaus, de kwaliteitsmanagementmodellen binnen organisaties en ten slotte duik je in de specifieke kenmerken van EDP Auditing.
De leergang Kwaliteitsmanagement en auditing bestaat uit de volgende modules:
Prestatiemanagement
ICT en kwaliteit
EDP Auditing

Kenmerken

Info

Verkort traject

Indien de leergang Kwaliteitsmanagement en auditing volledig is afgerond met een voldoende, krijg je vrijstelling voor deze modules als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Bovendien wordt op basis van de kennis en ervaring waar je al over beschikt, bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat je veel sneller dan in de reguliere 4 jaar de titel kan halen.

Subsidiemogelijkheden?

Er zijn veel verschillende faciliteiten, regelingen en subsidies voor opleidingen, ontwikkeling en arbeidsmobiliteit. De leergang Kwaliteitsmanagement en auditing komt in aanmerking voor de subsidie CA-ICT. Wij helpen je hier graag mee.

Kenmerken

 • Duur
 • Studiepunten
 • Prijs
 • Startmomenten
 • Locaties
 • 15 dagdelen
 • 12 ECTS
 • € 2.400,-
 • 6 keer per jaar
 • Amsterdam, Assen, Breda, Eindhoven en Utrecht

GEÏNTERESSEERD?

Contact

Wat is IT auditing?

Door Peter Paans, docent EDP Auditing bij NOVI Hogeschool.

MEER INFORMATIE

 • LEERDOELEN

  Prestatiemanagement

  • Het waarom en de inhoud van prestatiemanagement te beschrijven.
  • Met behulp van onderzoeksresultaten uit de praktijk de toegevoegde waarde van prestatiemanagement te onderbouwen.
  • De belangrijkste aspecten te benoemen die van belang zijn voor het inrichten en uitvoeren van prestatiemanagement.
  • Bekende valkuilen bij de inrichting en uitvoering van prestatiemanagement te onderkennen.
  • Te benoemen welke bijdrage prestatiemanagement kan hebben op het succes van organisaties.
  • De belangrijkste kenmerken van de volwassenheidsniveaus te beschrijven t.a.v. CMM-i, CobiT, INK en het KPMG-groeifasemodel.
  • De overeenkomsten en de verschillen van deze volwassenheidniveaus te benoemen.
  • Te onderkennen welke aspecten van deze volwassenheidniveaus belangrijk zijn voor prestatiemanagement.
  • Een plan te maken waarmee een succesvolle structuur voor prestatiemanagement wordt gerealiseerd.
  • Te bepalen welke instrumenten passend zijn binnen de organisatie waarvoor prestatiemanagement wordt ingericht.
  • Te beoordelen op welke wijze communicatietechnieken toegepast kunnen worden bij de inrichting van prestatiemanagement.
  • Te bepalen wat zijn/haar rol zal kunnen zijn bij prestatiemanagementtrajecten.
  • Te overzien in welke mate prestatiemanagement in organisatie ontwikkeld of gestimuleerd kan worden.

   

  ICT en Kwaliteit

  • De samenhang is tussen kwaliteitszorg, Arbozorg en milieuzorg (KAM) en kan verklaren waarom bij veel organisaties wordt gestreefd naar integratie van deze zorgsystemen.
  • De invoering van de meest gangbare kwaliteitsmanagementmodellen en normen.
  • Toepassing van veelgebruikte analysemodellen in de kwaliteitszorg en in wat wordt verstaan onder procesmanagement en het analyseren van processen.

   

  EDP Auditing

  • Kent kwaliteitsaspecten van de informatievoorziening en kan ze toepassen bij auditing.
  • Kan een raamwerk hanteren voor de uitvoering van audits, kan functiescheiding toepassen en kan een risicoanalyse uitvoeren.
  • Kan bedrijfsobjecten analyseren en beoordelen op basis van toetsingsnormen,
   Kan een afhankelijkheid- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren.
  • Kan een auditplan maken en kan een audit uitvoeren op gebied van bedrijfsprocessen en kan audits organiseren.
 • KOSTEN, DATA EN LOCATIE

  De leergang Kwaliteitsmanagement en auditing kost € 2.400,-. Op deze leergang is mogelijk ook subsidie van toepassing. Hierover kunnen wij je adviseren.

  De leergang bestaat uit maximaal 15 dagdelen les. De startdatum en locatie van de verschillende modules in overleg met NOVI te bepalen.

 • AFRONDING EN VERVOLG

  De verschillende modules in de leergang Kwaliteitsmanagement en Auditing worden afgesloten met een tentamen of werkstuk op hbo-niveau. Indien de module is afgerond met een voldoende (minimaal 5,5) ontvang je 4 hbo-studiepunten (ECTS). Dat betekent dat je hier vrijstelling voor krijgt als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Voor de leergang Kwaliteitsmanagement en Auditing zijn in totaal 12 ECTS te behalen.

GEÏNTERESSEERD?

Neem dan snel contact met ons op!