Erkende kwaliteit

Als betrouwbare opleider beschikt NOVI Hogeschool over vele erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit. Bovendien is NOVI door het ministerie van onderwijs aangewezen als ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’ en zijn haar hbo bachelor opleidingen geaccrediteerd door de NVAO. Dit betekent dat een hbo bachelor graad behaald bij NOVI dezelfde (wettelijke) erkenning geniet als die van reguliere hogescholen. De bachelor titel wordt internationaal herkend. Tevens is NOVI voor de Nederlandse Overheid in het geval van bepaalde opleidingen en ook trainingen een zeer belangrijke partner.

Beschrijving

Keurmerk

NVAO - VERTROUWEN IN KWALITEIT.

De bacheloropleidingen van NOVI Hogeschool zijn geaccrediteerd op basis van het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Deze accreditaties bewijzen dan NOVI Hogeschool voortdurend bezig is haar kwaliteitscultuur te versterken. Dit accreditatiekeurmerk geeft studenten de zekerheid dat zij bij NOVI Hogeschool deelnemen aan het wettelijk erkend hoger onderwijs en dat zij studeren voor een volwaardig diploma.

NOVI Hogeschool kent de volgende door NVAO-geaccrediteerde opleidingen:

ISAT CODE NAAM OPLEIDING VORM SOORT STUDIELAST DATUM BESLUIT  VERVALDATUM ACCREDITATIE
80066 Ad Verkeerskundig Medewerker deeltijd associate degree 120 30-1-2015 1-7-2021
34035 B Bedrijfskunde deeltijd bachelor 240 10-9-2014 31-8-2020
34671 B Informatie en Communicatie Technologie deeltijd bachelor 240 28-11-2014 1-1-2021
30100 B Verkeer en Logistiek deeltijd bachelor 240 30-1-2015 1-7-2021

Bovenstaand overzicht is op te vragen via https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf Toets bij Instellingsnaam: NOVI of bij Brin: 24HR. De beoordelingen van de opleidingen door NVAO zijn op de site van NVAO terug te vinden evenals het formele besluit van de accreditatie. Zie https://www.nvao.net/instellingen/nederland/hogeschool-novi

Beschrijving

Keurmerk

TOP OPLEIDING

NOVI Hogeschool is ook dit jaar weer uitgeroepen tot de beste deeltijdopleider in de IT. De Keuzegids 2017 geeft NOVI´s deeltijdopleiding hbo ICT ook dit jaar wederom het predicaat Topopleiding. Ook wordt NOVI, samen met een tweetal andere, specifiek benoemd als één van de beste deeltijdopleiders van Nederland.

Bij die winnaars zitten ook een paar opvallende kleine scholen zoals de Fotovakschool en de hogeschool NOVI, voor ICT en bedrijfskunde.

– citaat: Keuzegids Hbo 2017

Het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (zie www.choi.nl) beoordeelt elk jaar meer dan 1200 opleidingen en vergelijkt deze met elkaar in de jaarlijks uitkomende Keuzegids. Opleidingen en opleiders worden met elkaar vergeleken op het gebied van opleidingsinhoud, toelatingseisen en collegegeld. Daarnaast is, ook in het geval van NOVI, bij veel opleidingen gekeken naar gedetailleerde informatie inzake het studiesucces, de intensiteit van de opleiding (contacturen), de beoordeling door keuringsinstantie NVAO en de tevredenheid van studenten. Klik hier voor het persbericht van de keuzegids naar aanleiding van het onderzoek.

Beschrijving

Keurmerk

NRTO KEURMERK

NOVI is lid van de Nederlandse Raad voor Trainers en Opleiders (NRTO). NOVI voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. NOVI is transparant over haar producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainers en opleiders in Nederland.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat NOVI Hogeschool voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee toont NOVI aan dat zij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Meer informatie over het keurmerk, zie www.nrto.nl/keurmerk

MEER WETEN? - BEL ONS: (030) 711 5615

Of neem contact met ons op via e-mail!