26 Mei 2015

IT-trends in 2014

Door: Kees Louwman, Directeur Onderwijs

Organisaties worden steeds meer gedigitaliseerd waarbij de focus van het management verschuift van tactische en organisatorische IT-problemen zoals efficiëntie, dienstverlening en kostenreductie naar meer strategische en organisatorische prioriteiten zoals zakelijke flexibiliteit, innovatie, de snelheid van het doorvoeren van wijzigingen in de organisatie, de ‘time to market’ en de waarde toevoeging van IT aan de business.

Voor het vierde jaar op rij heeft CIOnet een onderzoek uitgevoerd naar de IT-trends bij ruim 2500 organisaties wereldwijd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat organisaties in Europa en over de hele wereld investeren in het verbeteren van IT-beheer, het verlagen van kosten en het ondersteunen van strategische keuzes van de business. De mobiele telefoon, social media, analysetools en cloud-technologieën (in het Engels SMAC: Social, Mobile, Analytics, Cloud) zorgen voor een grote verandering in de IT-industrie. Dit aangevuld met Agile als trend voor software-ontwikkeling en Operational Technology (robotica, internet of things). De budgetten voor IT, het inhuren van personeel en de salarissen stijgen heel beperkt. IT-managers zijn voorzichtig optimistisch dat deze trend zich ook in 2015 zal doorzetten.

IT is wereldwijd steeds meer gericht op het strategische niveau binnen organisaties. Hierbij draagt het bij aan het onderscheidend vermogen van de organisaties.

De 5 belangrijkste aandachtspunten voor het IT-management zijn:
1. Business en IT alignment
2. Aanpassingsvermogen
3. De snelheid om zich te kunnen aanpassen
4. Verminderen van IT-kosten en het in control zijn
5. Productiviteit

Het lijkt er op dat de IT-managers in Europa nog wat achterlopen omdat zij de snelheid om zich te kunnen aanpassen nog niet als probleem ervaren en zich nog druk maken om de IT-infrastructuur. Mondiaal hebben de IT-managers dit nu achter zich gelaten.

Als je kijkt naar de technologieën die het meeste invloed hebben op de veranderingen die plaatsvinden, dan komen de volgende punten in het onderzoek naar voren:
1. Analysetools / business intelligence
2. Ontwikkeling van applicatiesoftware
3. Infrastructuur van datacenters
4. Cloud computing
5. ERP-software

In Europa hanteert de IT-manager een ander lijstje:
1. Analysetools / business intelligence
2. Big data
3. Customer relation management
4. Cloud computing
5. Bring your own device

Ik ga in het vervolg van dit artikel op een paar punten in die de IT-manager (soms: nog steeds) slapeloze nachten bezorgt.

Business en IT-alignment

Al 35 jaar staat business en IT alignment hoog genoteerd in de lijstjes van de IT-manager (Luftman et al., 2013) (Derksen, 2013). De verwachting van experts is dat deze hoge notering de komende jaren niet zal veranderen. Dit in tegenstelling tot mijn column van de vorige keer, toen ik verzuchtte dat we nu toch eindelijk wel eens uit-ge-aligned zouden zijn. IT moet onderdeel van de business zijn, niet in lijn gebracht met de business, als zou IT op hetzelfde niveau als de business staan of moeten staan.

IT moet aantoonbaar waarde toevoegen aan de organisatie. Het zou hierbij een drijvende kracht moeten zijn bij de efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering. Dat we hierin nog niet slagen bewijzen de krantenkoppen van de laatste dagen maar weer eens. Alweer wordt een overheidsproject van honderden miljoenen bij het grof vuil gezet, nu het nieuwe ERP-systeem van Defensie. Terwijl dit ‘old school’ zou moeten zijn. Van de IT mag verwacht worden dat het bijdraagt aan de time to market van een organisatie, om hiermee concurrerend te kunnen zijn. Een organisatie dient zich, zoals het eerste lijstje al aangeeft, snel te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden We zijn er nog lang niet! Wil je je organisatie op dit punt verder helpen? Lees dan de factsheet, over de wijze om het informatiemanagement en functioneel beheer van je organisatie te helpen verbeteren. Wil je er meer over lezen, schaf dan het boek ‘Impact of IT Outsourcing on Business en IT Alignment’ aan van onze lector Barry Derksen. De lezers van de NOVI-nieuwsbrief kunnen dit boek met 10% korting bestellen via info@novi.nl onder vermelding van Impact of IT Outsourcing on Business en IT Alignment. Klik hier voor deze publicatie.

Aanpassingsvermogen
Flexibel kunnen inspelen op de veranderingen in de markt is een voorwaarde om te overleven. Hierbij moet de IT in staat zijn om de organisatie te ondersteunen bij het doorvoeren van veranderingen. Maar meer en meer dringt het besef door, met alle technologische ontwikkelingen die nu plaatsvinden, dat IT voorloper moet zijn om deze veranderingen te stimuleren. Nieuwe producten moeten snel op de markt kunnen verschijnen. Nieuwe diensten moeten snel kunnen worden doorgevoerd. Ook hierbij weer een voorbeeld, nu die van de nieuwe wet op het Persoonsgebonden budget (PGB). We hadden in Nederland een relatief eenvoudig systeem, dat echter uitnodigde tot fraude. Een nieuw systeem ingevoerd, waarbij een aanvraag diverse loketten langs moet om goedgekeurd te worden. Veel minder kans op fraude, maar de uitvoering is complex. Diverse instanties moeten hierin samenwerken. Informatiesystemen zijn niet op tijd klaar. Kortom, een drama, wat binnenkort een politicus zijn kop zal kosten.

Verminderen van IT-kosten en het in control zijn
Kostenreductie wordt beschouwd als de basis van lange termijn duurzaam concurrentievoordeel met name tijdens economische stagnatie. Daarom blijft deze zorg van de IT-manager hoog in de lijstjes staan. Het doorvoeren van kostenbesparingen en verbeteringen van de productiviteit dragen in belangrijke mate bij aan het succes van de organisatie en de toekomst van IT.

Verhogen van de productiviteit
In de enquête onder de ruim 2500 organisaties wordt het verhogen van de productiviteit als heel belangrijk ervaren. Dit samen met het verminderen van de IT-kosten en het ervoor zorgdragen dat de kosten in de hand gehouden kunnen worden. In veel organisaties wordt dit nog steeds als een last ervaren. Gelukkig is de trend dat dit onderwerp langzaam maar zeker uit de top 10 gaat verdwijnen. Dus misschien mogen we constateren dat de IT door de business steeds minder als een kostenpost wordt gezien en steeds meer als een instrument om noodzakelijke bijdragen te leveren aan de business.

Security
Hoewel het niet in de top-5 vermeld staat, blijft Security een alomtegenwoordige en voortdurende zorg. Recente krantenkoppen zoals de NSA fall-out en de inbraak bij Sony Pictures illustreren de noodzaak voor bedrijven over de hele wereld om te blijven investeren in hun informatiebeveiliging.

Het rapport van CIOnet waaruit we citeren kun je hier vinden. Een zeer lezenswaardig onderzoek naar Trends in business & IT kun je ook hier vinden. De lezers van de NOVI Nieuwsbrief kunnen dit boek met 10% korting bestellen via info@novi.nl onder vermelding van Boek Trends in Business & IT 2014.

[vc_jumbotron title=”Geïnteresseerd?” margin_top=”70″ margin_bottom=”100″ scroll_animation=”fadeIn” scroll_animation_delay=”0″]Ja, ik wil een van bovengenoemde boeken met 10% korting bestellen! Laat dan je gegevens achter en wij nemen contact met je op.
[contact-form-7 id=”2334″ title=”Whitepaper”][/vc_jumbotron]

Gerelateerde artikelen