IT-beheer en governance

Het beheren en besturen van IT in een organisatie is een vak apart. De leergang IT-beheer en governance bestaat uit 5 modules om een aantal aspecten rondom de informatievoorziening uit te lichten. Per module zijn specifieke leerdoelen opgesteld, variërend van het analyseren en beschrijven van bestaande structuren tot het ontwerpen en adviseren over functionaliteiten van complexe informatiesystemen. Je eindigt de leergang met een verdieping in besluitvorming en projectmanagement in de informatietechnologie.
De leergang IT-beheer en governance bestaat uit de volgende modules:
Beheer informatievoorziening
Informatiemanagement 1
Informatiemanagement 2
IT-Governance
Projectmanagement

Kenmerken

Info

Verkort traject

Indien de leergang IT-beheer en governance volledig is afgerond met een voldoende, krijg je vrijstelling voor deze modules als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Bovendien wordt op basis van de kennis en ervaring waar je al over beschikt, bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat je veel sneller dan in de reguliere 4 jaar de titel kan halen.

Subsidiemogelijkheden?

Er zijn veel verschillende faciliteiten, regelingen en subsidies voor opleidingen, ontwikkeling en arbeidsmobiliteit. De leergang IT-beheer en governance komt in aanmerking voor de subsidie CA-ICT. Wij helpen je hier graag mee.

Kenmerken

 • Duur
 • Studiepunten
 • Prijs
 • Startmomenten
 • Locaties
 • 25 dagdelen
 • 20 ECTS
 • € 4.025,-
 • 6 keer per jaar
 • Amsterdam, Assen, Breda, Eindhoven en Utrecht

GEÏNTERESSEERD?

Contact

MEER INFORMATIE

 • Leerdoelen
 • Kosten, data en locatie
 • Afronding en vervolg

Beheer informatievoorziening

 • Kan de organisatie van de Informatievoorziening en de ICT binnen de eigen of andere organisatie beschrijven.
 • Kan op basis van de principes die gelden bij het inrichten van beheerprocessen de eigen of andere organisatie analyseren, resulterend in bevindingen.
 • Kan binnen de eigen of andere organisatie komen met aanbevelingen om van een vraagorganisatie te komen tot regiesturing op basis van een haalbaar scenario.

Informatiemanagement 1

 • Kan de kenmerken van een vitale organisatie voor de eigen of een andere organisatie analyseren en beschrijven op basis van de principes die gelden bij het inrichten volgens een organisatietypologie.
 • Kan de gewenste vitale configuratie analyseren en beschrijven, met oog voor de inrichting van de informatievoorziening die aansluit bij de strategie en cultuur van de onderneming alsmede de spanningsbalans tussen autonomie en wederzijdse afhankelijkheid.
 • Kan de besturing, de planning en de vormgeving van de organisatiestructuur beschrijven voor mensen en middelen binnen een organisatie.

Informatiemanagement 2

 • Kan bedrijfsinformatiesystemen voor de eigen of een andere organisatie analyseren en beschrijven op basis van de principes die gelden bij het plannen, ontwerpen, ontwikkelen en beheren.
 • Kan de wijze waarop ondernemingen informatietechnologieën en –systemen gebruiken beoordelen om bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
 • Kan een globaal model ontwerpen voor de functionaliteit van een enterprisesysteem, supply chain managementsysteem, kennismanagementsysteem en/of een platform voor nieuwe veelzijdige diensten.

IT-Governance

 • Kan de IT-Governance in de eigen of een andere organisatie beschrijven en aangeven hoe dit ingericht kan worden.
 • Kent de compliance en de wet- en regelgeving.
 • Kan begrippen als Enterprise-architectuur governance, IT-portfoliomanagement, Applicatielifecyclemanagement toepassen op de eigen of een andere organisatie.

Projectmanagement

 • Kan een adequaat plan van aanpak opstellen voor de realisatie van een klein, niet al te complex project.
 • Kan de wijze analyseren waarop projectmatig werken wordt toegepast in de eigen of andere organisatie.
 • Kan de eigen of andere organisatie adviseren bij het invoeren of verbeteren van de wijze van projectmatig werken.

De leergang IT-beheer en Governance kost € 4.025,-. Op deze leergang is mogelijk ook subsidie van toepassing. Hierover kunnen wij je adviseren.

De leergang bestaat uit maximaal 25 dagdelen les. De startdatum en locatie van de verschillende modules in overleg met NOVI te bepalen.

De verschillende modules in de leergang IT-beheer en Governance worden afgesloten met een tentamen of werkstuk op hbo-niveau. Indien de module is afgerond met een voldoende (minimaal 5,5) ontvang je 4 hbo-studiepunten (ECTS). Dat betekent dat je hier vrijstelling voor krijgt als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Voor de leergang IT-beheer en Governance zijn in totaal 20 ECTS te behalen.

Geïnteresseerd?

Laat dan je e-mail adres achter en wij nemen spoedig contact met je op.