IT-accountmanagement

Als IT-accountmanager heb je te maken met een scala aan managementvormen die ieder om specifieke vaardigheden vragen. In de leergang IT-accountmanagement maak je een rondgang langs de diverse vormen van management die je in deze functie zult tegenkomen. Iedere module behandelt een specifiek gebied, variërend van relatiemanagement tot marketing- en innovatiemanagement.
De leergang IT-accountmanagement bestaat uit de volgende modules:
Mondelinge communicatie
Relatiemanagement
Demandmanagement
Marketingmanagement
Innovatiemanagement

Kenmerken

Info

Verkort traject

Indien de leergang IT-accountmanagement volledig is afgerond met een voldoende, krijg je vrijstelling voor deze modules als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Bovendien wordt op basis van de kennis en ervaring waar je al over beschikt, bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat je veel sneller dan in de reguliere 4 jaar de titel kan halen.

Subsidiemogelijkheden?

Er zijn veel verschillende faciliteiten, regelingen en subsidies voor opleidingen, ontwikkeling en arbeidsmobiliteit. De leergang IT-accountmanagement komt in aanmerking voor de subsidie CA-ICT. Wij helpen je hier graag mee.

Kenmerken

 • Duur
 • Studiepunten
 • Prijs
 • Startmomenten
 • Locaties
 • 25 dagdelen
 • 20 ECTS
 • € 3.950,-
 • 6 keer p.j.
 • Amsterdam, Assen, Breda, Eindhoven en Utrecht

GEÏNTERESSEERD?

Contact

MEER INFORMATIE

 • Leerdoelen
 • Kosten, data en locatie
 • Afronding en vervolg

Mondelinge communicatie

 • Inzicht in de verschillende vormen van communicatief gedrag, in het communicatiemodel en de verschillende vormen van zakelijke communicatie.
 • Vaardigheid in het afnemen van interviews/ (commerciële) tweegesprekken en overleggen.
 • Vaardigheid in het voorbereiden en verzorgen van publieks- en doelgerichte presentaties.

Relatiemanagement

 • Kan de relaties tussen processen in een ICT-organisatie (die procesgericht werkt) en met de externe omgeving resultaatgericht onderhouden; Het drievoudig model van beheer: Technisch, Functioneel en Applicatiebeheer. Aandacht voor de processen BiSL, ASL en ITIL.
 • Kan stakeholders identificeren en qua rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in kaart brengen ten behoeve van relatiemanagement in een organisatie.
 • Kan doelen en normen voor relatiemanagement ontwikkelen en overeenkomen en kan beoordelen of het relatiemanagement naar behoren wordt uitgevoerd.

Demandmanagement

 • Kan principes van goed opdrachtgeverschap toepassen.
 • Kan een inrichtingsvoorstel formuleren voor de organisatie van de besturing van Functioneel Beheer/ informatiemanagementprocessen in zowel een situatie waarin zaken geoutsourcet zijn als waarin dat niet is gebeurd, waarbij oog is voor het feit dat processen onderdeel zijn van een keten.

Marketingmanagement

 • Kan op basis van bestaande theorieën de eigen of een andere organisatie analyseren op het gebied van marketingmanagement.
 • Kan komen tot een ontwerp dat leidt tot verbetering van marketingmanagement binnen de eigen of een andere organisatie.

Innovatiemanagement

 • Het kunnen benoemen van het belang van innovatie in het algemeen, innovatie in Nederland en innovatie binnen een organisatie.
 • Het kunnen benoemen van de meest recente belangwekkende ontwikkelingen op het business & IT, het kunnen duiden en het nut en het kunnen analyseren van de toepassingsmogelijkheden daarvan.
 • Het op een bewuste en creatieve manier kunnen beschrijven van mogelijkheden voor innovatie in het eigen werkveld.
 • Het kunnen beschrijven van de veranderkundige component bij het doorvoeren van veranderingen gericht op innovatie binnen de eigen c.q. een organisatie.

De leergang IT-accountmanagement kost € 3.950-. Op deze leergang is mogelijk ook subsidie van toepassing. Hierover kunnen wij je adviseren.

De leergang bestaat uit maximaal 25 dagdelen les. De startdatum en locatie van de verschillende modules in overleg met NOVI te bepalen.

De verschillende modules in de leergang IT-accountmanagement worden afgesloten met een tentamen of werkstuk op hbo-niveau. Indien de module is afgerond met een voldoende (minimaal 5,5) ontvang je 4 hbo-studiepunten (ECTS). Dat betekent dat je hier vrijstelling voor krijgt als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Voor de leergang IT-accountmanagement zijn in totaal 20 ECTS te behalen.

Geïnteresseerd?

Laat dan je e-mail adres achter en wij nemen spoedig contact met je op.