Informatiebeveiliging

NOVI biedt op gebied van informatiebeveiliging 2 modules aan. De eerste inleidende module is een belangrijke start voor iedere IT’er die meer wil weten over informatiebeveiliging. De tweede module gaat dieper in op de belangrijkste beveiligingsaspecten. Beide modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.

Kenmerken

Info

Verkort traject

Indien de modules Informatiebeveiliging zijn afgerond met een voldoende, krijg je vrijstelling voor deze modules als je doorstroomt naar de hbo-opleiding ICT of Bedrijfskunde Informatievoorziening. Bovendien wordt op basis van de kennis en ervaring waar je al over beschikt, bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat je veel sneller dan in de reguliere 4 jaar de titel kan halen.

Kenmerken

 • Duur
 • Studiepunten
 • Prijs
 • Start
 • Locatie
 • 5 – 10 dagdelen
 • 4 – 8 ECTS
 • Vanaf € 550,-
 • Maart/ mei 2016
 • Utrecht

GEÏNTERESSEERD?

Contact

MEER INFORMATIE

 • Leerdoelen
 • Kosten, data en locatie
 • Afronding en vervolg

Inleiding Informatiebeveiliging

 • De achtergronden en begrippenkader alsmede management en organisatie van informatiebeveiliging kennen;
 • De techniek alsmede wet- en regelgeving van informatiebeveiliging kennen;
 • Een risicoanalyse kunnen uitvoeren alsmede het specificeren en het borgen van de implementatie van beheersmaatregelen;
 • Beveiligingsmogelijkheden in een specifieke situatie kunnen aangeven en hierbij rollen, taken en verantwoordelijkheden definiëren.

Informatiebeveiliging

 • De principes, basisbegrippen en taakstellingen kennen binnen het gebied van risk- en veranderingsmanagement en de informatiebeveiliging kunnen toepassen als onderdeel van Total Risk Management bij o.m. gebruik, ontwikkeling en beheer van informatiesystemen;
 • Het informatiebeveiligingsproces kunnen beschrijven op basis van beleidsbelang, beheersingssystematiek, taak- en rolverdeling en managementinformatie;
 • Een praktisch raamwerk kunnen formuleren voor de totstandkoming, opzet, inrichting, uitvoering en management van risk management en informatiebeveiliging met oog voor het iteratief karakter, de samenhang en de kwaliteitseisen ervan;
 • Een ontwerp kunnen maken van de organisatie-, communicatie-, management- en overlegstructuren, waarbij gerelateerde juridische en bewustzijnsaspecten een rol spelen;
 • Op hoofdlijnen beleidsprocessen, audits en risicoanalyses kunnen opzetten, uitvoeren, begeleiden en beoordelen.

Hogeschool NOVI biedt de modules Informatiebeveiliging tijdelijk aan voor slechts € 550,- per module, vrijgesteld van btw. Deze prijs is exclusief literatuur (ca. € 50,- per module).

De module Inleiding Informatiebeveiliging start op 29 maart 2016 te Utrecht. Aansluitend start de module Informatiebeveiliging op 24 mei 2016. De modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.

Beide modules worden in de avond gegeven (18.00 – 21.00 uur) en bestaan uit maximaal 5 dagdelen les.

Inleiding Informatiebeveiliging wordt afgesloten met een tentamen op hbo-niveau. De module Informatiebeveiliging wordt afgesloten met het schrijven van een werkstuk op hbo-niveau. Indien een module wordt afgerond met een voldoende (minimaal 5,5) ontvang je 4 hbo-studiepunten (ECTS) per module. Dat betekent dat je hier vrijstelling voor krijgt als je doorstroomt naar de hbo-opleiding ICT of Bedrijfskunde Informatievoorziening.

Geïnteresseerd?

Laat dan je e-mail adres achter en wij nemen spoedig contact met je op.