ICT-strategie en informatiemanagement

Om goede keuzes te kunnen maken, is het essentieel inzicht te hebben in de informatievoorziening van een organisatie. Deze leergang richt zich daarom enerzijds op het analyseren en beschrijven van de informatievoorziening. Vervolgens ga je aan de slag met de strategie om de informatievoorziening af te stemmen op de ontwikkelingen en behoeften van de organisaties volgens de principes van ‘business alignment’.
De leergang ICT-strategie en informatiemanagement bestaat uit de volgende modules:
Informatiemanagement 1
Informatiemanagement 2
Informatiebeleid en strategie
Organisaties in verandering

Kenmerken

Info

Verkort traject

Indien de leergang ICT-strategie en informatiemanagement volledig is afgerond met een voldoende, krijg je vrijstelling voor deze modules als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Bovendien wordt op basis van de kennis en ervaring waar je al over beschikt, bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat je veel sneller dan in de reguliere 4 jaar de titel kan halen.

Subsidiemogelijkheden?

Er zijn veel verschillende faciliteiten, regelingen en subsidies voor opleidingen, ontwikkeling en arbeidsmobiliteit. De leergang ICT-strategie en informatiemanagement komt in aanmerking voor de subsidie CA-ICT. Wij helpen je hier graag mee.

Kenmerken

 • Duur
 • Studiepunten
 • Prijs
 • Startmomenten
 • Locaties
 • 20 dagdelen
 • 16 ECTS
 • € 3.250,-
 • 6 keer per jaar
 • Amsterdam, Assen, Breda, Eindhoven en Utrecht

GEÏNTERESSEERD?

Contact

MEER INFORMATIE

 • Leerdoelen
 • Kosten, data en locatie
 • Afronding en vervolg

Informatiemanagement 1

 • Kan de kenmerken van een vitale organisatie voor de eigen of een andere organisatie analyseren en beschrijven op basis van de principes die gelden bij het inrichten volgens een organisatietypologie.
 • Kan de gewenste vitale configuratie analyseren en beschrijven, met oog voor de inrichting van de informatievoorziening die aansluit bij de strategie en cultuur van de onderneming alsmede de spanningsbalans tussen autonomie en wederzijdse afhankelijkheid.
 • Kan de besturing, de planning en de vormgeving van de organisatiestructuur beschrijven voor mensen en middelen binnen een organisatie.

Informatiemanagement 2

 • Kan bedrijfsinformatiesystemen voor de eigen of een andere organisatie analyseren en beschrijven op basis van de principes die gelden bij het plannen, ontwerpen, ontwikkelen en beheren.
 • Kan de wijze waarop ondernemingen informatietechnologieën en –systemen gebruiken beoordelen om bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
 • Kan een globaal model ontwerpen voor de functionaliteit van een enterprisesysteem, supply chain managementsysteem, kennismanagementsysteem en/of een platform voor nieuwe veelzijdige diensten.

Informatiebeleid en strategie

 • Kan de huidige informatievoorziening evalueren en beoordelen.
 • Kan de besturing van een organisatie (coördinatie en/of regie) vertalen naar een governancestructuur voor de activiteiten op het gebied van informatievoorziening.
 • Kan de noodzaak/ambities (in- en extern gedreven) op het gebied van informatievoorziening analyseren voor het voortbestaan of welslagen van een organisatie.
 • Kan het resultaat van beide bovengenoemde punten vertalen naar een ontwerp van aanpassingen van de informatievoorziening qua beleid, strategie, informatiehuishouding, infrastructuur, informatiesystemen en architecturen met als centraal uitgangspunt “Business Alignment”.

Organisaties in verandering

 • Kan recente veranderingen binnen de eigen organisatie herkennen en het effect daarvan op de eigen werkomgeving beschrijven.
 • Kan een plan van aanpak opstellen voor een veranderingstraject in de eigen werkomgeving (probleemanalyse, veranderkundige benadering en veranderstrategie bepalen en selecteren van verandermethoden en –interventies).
 • Kan de eigen veranderstijl herkennen, de geschiktheid daarvan binnen een concreet veranderingstraject kritisch beoordelen en indien noodzakelijk de eigen inbreng in lijn brengen met wat gewenst is.

De leergang ICT-strategie en informatiemanagement kost € 3.080,-. Op deze leergang is mogelijk ook subsidie van toepassing. Hierover kunnen wij je adviseren.

De leergang bestaat uit maximaal 20 dagdelen les. De startdatum en locatie van de verschillende modules in overleg met NOVI te bepalen.

De verschillende modules in de leergang ICT-strategie en informatiemanagement worden afgesloten met een tentamen of werkstuk op hbo-niveau. Indien de module is afgerond met een voldoende (minimaal 5,5) ontvang je 4 hbo-studiepunten (ECTS). Dat betekent dat je hier vrijstelling voor krijgt als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Voor de leergang ICT-strategie en informatiemanagement zijn in totaal 16 ECTS te behalen.

Geïnteresseerd?

Laat dan je e-mail adres achter en wij nemen spoedig contact met je op.