6 Mei 2020

Hoe je met ál je personeel door de coronacrisis komt

Als je jezelf als bedrijf in crisistijd overeind wilt houden, is de omgang met je personeel cruciaal. Pak je het slim en integer aan, dan kan dat je op de lange termijn zelfs enorme winst opleveren. De vraag is: hoe motiveer je je medewerkers? En vooral: hoe motiveer je je medewerkers in crisistijd? 

Van alle beroepsgroepen is de ICT-branche in het algemeen – en de softwaresector in het bijzonder – misschien wel het meest bestand tegen het coronavirus. Bedrijven waar tot voor kort nog bijna niemand van had gehoord, zijn opeens onmisbaar geworden en dus het gesprek van de dag. Zoom, het Amerikaanse softwarebedrijf voor videoconferenties, is daar een goed voorbeeld van: in maart zag het bedrijf een downloadtoename van maar liefst 300 procent per week. En ook cloud- en netwerkbedrijven pikken een graantje mee van de massale thuiswerkmigratie.  

Niet enkel goud wat er blinkt 

Toch is het bij die bedrijven niet enkel goud wat er blinkt: de toenemende aandacht gaat in sommige gevallen gepaard met nieuwe uitdagingen. Zo kampt Zoom met serieuze privacyproblemen en krijgen datacenters te maken met betalingsrisico’s doordat sommige van hun klanten de bedrijfsvoering vanwege de crisis moeten stoppen. Ondanks de toename in populariteit worden deze bedrijven dus min of meer gedwongen om zichzelf verder te ontwikkelen, of zelfs opnieuw uit te vinden – en daarmee ook hun personeel.  

Drie essentiële motivatiepijlers  

Voornoemde voorbeelden laten zien dat het zelfs – of eigenlijk: juist – in crisistijd nodig kan zijn om te investeren in je personeel. Izware periodes zijn demotivatie, verveling en een gebrek aan betrokkenheid bij medewerkers immers nooit ver te zoeken. Om die gevoelens te bestrijden en goede zin bij medewerkers te stimuleren, is het key om te focussen odrie pijlers: solidariteit, collectiviteit en open, transparante communicatie. Hoe je die pijlers als bedrijf toepast, dat is vervolgens aan jou.   

Gedeelde smart 

Het Amerikaanse productietechnologiebedrijf Barry-Wehmiller, dat het tijdens de kredietcrisis van 2008 zwaar had, besloot een gedeelde-smart-strategie te hanteren. Al het personeel, ongeacht positie, kreeg verplicht een maand onbetaald verlofDat pakte verrassend goed uit: vakbonden steunden het programma, collega’s hielpen elkaar en de personeelsleden die het zich konden veroorloven om langer met onbetaald verlof te gaan, ruilden hun dagen met medewerkers die echt weer salaris nodig hadden. Het bedrijf kwam zonder al te veel kleerscheuren door de crisis heen, en de medewerkers hadden het veilige gevoel dat er voor ze gezorgd werd. Win-win.

Focus op multifunctionaliteit 

Ricardo Semler, de eigenaar van het Braziliaanse bedrijf Semco Partners, pakte het anders aan. Toen zijn land in de jaren negentig met een economische crisis kampte, stimuleerde hij zijn medewerkers om meerdere rollen op zich te nemen. ‘Dat gaf ze meer inzicht in de operatie,’ zegt Semler, waardoor ze meer suggesties deden om onze business te verbeteren.’ Die verbeteringen leidden tot een voorraadvermindering van 65 procent, een aanzienlijke verkorting van de levertijden en een productdefectpercentage dat daalde tot minder dan 1 procent. Zodra de economie weer in de lift zat, stegen Semco’s inkomsten en winst aanzienlijk. 

De voordelen van een personeelsontwikkeling 

Ook in de huidige crisis zien we dat bedrijven wereldwijd extra aandacht besteden aan hun medewerkers. The Economic Times sprak met meer dan twintig corporates in India, die vrijwel allemaal aangaven dat het welzijn van hun personeel op dit moment hun hoogste prioriteit is. Sommige bedrijven bieden hun medewerkers daarom psychologische ondersteuning aanom beter om te gaan met angsten en stress. Andere organisaties zoeken het in online meditatie- en fitnesssessies, virtuele teamlunches, streng afgekaderde werktijden en online cursussen om personeelsvaardigheden te verbeteren of vergroten. 

Blijk van waardering 

Met name die cursussen lijken veel navolging te krijgen. Door medewerkers in moeilijke tijden een opleiding te laten volgen, zeggen bedrijven eigenlijk: we waarderen jou en je talent, en we zien een mooie toekomst voor je in onze organisatie. Op die manier houden organisaties hun personeel gemotiveerd, behouden ze jong talent en trekken ze daarnaast nieuw talent aan. Personeelsontwikkeling maakt bedrijven bovendien toekomstbestendigerMedewerkers zijn immers breder opgeleid en wendbaarder – en vooral dat laatste is een onmisbare bedrijfskwaliteit in tijden van crisis.  

In zijn eigen artikel, distilleert George Vlug (commercieel directeur NOVI) de lessen die hij tot dusver leerde van de Coronacrisis. Een perfect praktijkvoorbeeld wat nog maar eens laat zien dat voor sommige organisaties dit hét moment om je personeel mee te nemen in je journey.

Ben je benieuwd wat de coronacrisis jouw bedrijf kan bieden? Gebruik dan deze tool van de Harvard Business Review en breng de kansen in kaart. Mocht je tot de conclusie komen dat ook jouw bedrijf baat heeft bij personeelsontwikkeling, bekijk dan eens ons opleidingsaanbod. NOVI is de grootste opleider op het gebied van ICT, en we denken graag met je mee over de manieren waarop we jouw personeel kunnen motiveren. 

 

Contact met NOVI

Plan een vrijblijvend gesprek

Gerelateerde artikelen