Enterprise Engineering & Business Process Management

Doel van de post-hbo Enterprise Engineering & Business Process Management is te leren de efficiëntie en effectiviteit van organisaties te vergroten. De opleiding helpt je organisaties beter bestuurbaar, beheersbaar en hanteerbaar te maken en inzicht te krijgen in direct gerelateerd zaken als communicatie binnen en buiten de organisatie op basis van ontologie, bedrijfsprocessen, regels en informatie.

Kenmerken

Info

Er is een groeiende vraag naar professionals op het gebied van Enterprise Engineering & Business Process Management . Deze leergang biedt een goede ondergrond om op deze vraag in te spelen en een succesvolle carrière tegemoet te gaan.

Tijdens de leergang wordt niet alleen aanvullende kennis en inzicht opgedaan maar juist ook vaardigheden, door de geleerde stof gelijk toe te passen in de praktijk van de organisatie waarin je werkzaam bent. Leren door te doen werkt!

Verkort traject

Indien de post-hbo leergang Enterprise Engineering & Business Process Management volledig is afgerond met een voldoende, krijg je vrijstelling voor deze modules als je doorstroomt naar de hbo-opleiding Bedrijfskunde of ICT. Bovendien wordt op basis van de kennis en ervaring waar je al over beschikt, bepaald voor welke vakken vrijstelling kan worden verkregen. Vaak betekent dit dat je veel sneller dan in de reguliere 4 jaar de titel kan halen.

Kenmerken

 • Duur
 • Prijs
 • Start
 • Locatie
 • 20 dagdelen
 • € 2.200,-
 • Meerdere startmomenten
 • Utrecht

GEÏNTERESSEERD?

Contact

MEER INFORMATIE

 • DOELGROEP

  De opleiding Business Innovation & Enterprise Engineering is geschikt voor de volgende doelgroepen:

  • Bedrijfs- en Informatieanalisten
  • Bedrijfs- en Informatiearchitecten
  • Procesontwerpers/modelleurs
  • Systeemontwikkelaars die aansluiting zoeken met de business
 • INHOUD

  Enterprise Engineering/Business Process Management (EE/BPM)

  Deze leergang met drie modules gaat in op Enterprise Engineering en verdiept Business Process Management. In deze modules worden technieken aangeleerd en toegepast als Waardeketen van Porter, SWOT, Business Model Canvas (BMC), Design and Engineering Methodology for Organisations (DEMO) en procesmodeleertechnieken om inzicht te krijgen in het gedrag en de werking van een organisatie.

  De leergang voorziet in verschillende methoden en technieken die tezamen de functie en constructie van een organisatie vormen. Dit inzicht maakt het mogelijk om als gedegen vertrekpunt te dienen voor het ontwerp van informatiesystemen en organisatieaanpassingen c.q. -veranderingen. Je leert een organisatie vanuit verschillende viewpoints te analyseren (Business Analysis). Dit inzicht stelt je in staat om een gefundeerd wijzigingsvoorstel op te stellen en te verdedigen voor een verandering in de organisatie.

  Voor de modules van EE/BPM is basiskennis op het gebied van procesmodelleren een vereiste.

  Enterprise Engineering/Business Process Management (EE/BPM1)

  EE/BPM1 vormt de basis voor de modules van EE/BPM. In dit vak worden de stappen voor analyse en (her)ontwerp van een organisatie doorgenomen zodat je kan ontwerpen, structureren, inrichten. Dit geeft een (basis)instrumentarium die ondersteunend is bij analyse- en review-activiteiten.

  In deze module worden de basisbeginselen aangeleerd en toegepast voor:

  • Inzicht in het belang van het onderscheid tussen functie en constructie van een organisatie;
  • Bedrijfsanalyse o.b.v. waardeketens, procesmodelleertechnieken, SWOT en dergelijke;
  • Bedrijfssynthese, de werking van een organisatie, o.b.v. een ontologische model.

   

  Enterprise Engineering/Business Process Management (vervolg en verdieping) (EE/BPM2)

  Op basis van de fundamenten die zijn aangeboden in EE/BPM1 wordt je kennis in EE/BPM2 uitgebreid met gangbare modellen en modelleertechnieken voor bedrijfsanalyse en enterprise engineering voor As-Is en To-Be situaties.

  • Bedrijfsfuncties analyseren en beschrijven (As-Is) door toepassing van gedragsmodellen;
  • Bedrijfsconstructies (Ontologische modellen) maken op basis van DEMO;
  • TO-BE beschrijven in functie en constructie van een organisatie;
  • De verbeteringen (TO-BE tov AS-IS) in voorstellen aanbieden.

   

  Enterprise Engineering/Business Process Management (EE/BPM3)

  Op basis van de fundamenten die zijn aangeboden in EE/BPM1 en EE/BPM2 wordt de kennis van de student in EE/BPM3 uitgebreid naar gangbare informatiemodellen in de vakgebieden BA en EE.

  Er komen methoden en technieken  aan de orde met betrekking tot:

  • begrijpen van bedrijfsfunctie en –constructie;
  • opstellen van veranderstrategieën en veranderplannen;
  • vertalen van ontologische modellen in organisatie-inrichting;
  • vertalen van ontologische modellen voor het ontwerpen van informatiesystemen.
 • AFRONDING EN VERVOLG

  De eerste module EE/BPM1 start 11 januari 2017. De vervolgmodule EE/BPM2 start 22 februari 2017 en de laatste module EE/BPM3 start 12 april 2017.

  Alle lessen vinden plaats in de avond (18.00 – 21.00 uur) in Utrecht.

 • KOSTEN

  De kosten voor deze leergang, bestaande uit 3 modules, bedragen € 2.200 vrijgesteld van BTW, excl. literatuur.

 • DOCENT

  De EE/BPM-modules 1 t/m 3 uit deze leergang worden gegeven door Edward van Dipten, lector bij Hogeschool NOVI op het gebied van Business Innovation & Enterprise Engineering. Edward is sinds 1981 werkzaam bij Defensie. Hij heeft in de eerste jaren van zijn carrière alle functiegebieden en alle resorts doorlopen binnen de Koninklijke Landmacht. Vanaf 1996 is hij werkzaam geweest binnen vakgebieden als bedrijfsprocesmanagement, informatiemanagement, projectmanagement, bedrijf- en informatiearchitectuur en Enterprise Architectuur. Vanaf 2012 heeft hij een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de Enterprise Architectuur binnen Defensie.

  Edward heeft Bedrijfskundige Informatica en Master of Informatics (MI) gestudeerd. Naast deze studies is hij onder meer gecertificeerd en DEMO, TOGAF, ArchiMate en INK-auditing. Sinds mei 2014 is hij voorzitter van het Enterprise Engineering Institute, het voormalige DEMO Kenniscentrum en is daarnaast lid van het wereldwijde CIAO-netwerk.

 • Sectie

  Elke module wordt afgesloten met een toets: een werkstuk op basis van een (eigen) praktijkcasus. Bij positief resultaat krijgt de deelnemer een post-hbo-certificaat van Hogeschool NOVI met een cijferlijst alsmede hbo-studiepunten. De toets is niet verplicht. Als geen toets wordt gedaan of als de toets met een negatief resultaat wordt afgerond, krijgt de deelnemer een bewijs van deelname.

  De module EE/BPM3 wordt afgesloten met het examen DEMO Bachelor. Bij een voldoende resultaat krijgt de deelnemer naast het certificaat van Hogeschool NOVI ook het DEMO Bachelor certificaat van het Enterprise Engineering Institute.

GEÏNTERESSEERD?

Neem dan snel contact met ons op!