Jouw personeel wel hbo-niveau, maar geen diploma? In 5 stappen al je medewerkers een hbo-ICT diploma

George Vlug - Commercieel directeur bij NOVI Hogeschool

Voor 94% van alle open functies in de ICT is een hbo werk- en denkniveau vereist. Toch twijfelen veel professionals om de stap richting een diploma te zetten. Dit geldt ook voor veel werkgevers. Zij vinden het enerzijds wel van groot belang dat al het personeel aantoonbaar over het hbo-niveau beschikt, het liefst met een diploma als bewijs, maar de voorbeelden waarin werkgevers een dergelijke opleiding voor het personeel op grote schaal faciliteren en stimuleren blijven schaars. Werkgevers zijn wel bereid diverse trainingen groot in te kopen en in huis te verzorgen, maar echt hbo onderwijs volgen wordt niet verzorgd.

Dat heeft voor een belangrijk deel met de vaak negatieve beeldvorming omtrent het hbo-onderwijs te maken. Een hbo-opleiding wordt meestal gezien als een lang, duur opleidingstraject, waarbij de relatie tot praktijk ver te zoeken is. Een misvatting, want een hbo-opleiding is juist bij een opleidingsvorm die je flexibel, doelgericht en met een sterke relatie tot de werkpraktijk kunt vormgeven.

En het mooie is dat werkgevers in het collegejaar 2018-2019 nog kunnen profiteren van een zeer gunstige combinatie van subsidies en faciliteiten. Dit maakt het mogelijk om het aandeel gediplomeerde binnen uw organisatie in een korte periode een grote impuls te geven, ofwel; een hbo voor iedereen.

Hoe? Aan de hand van deze 5 stappen zorgt u voor een snel, aantrekkelijk en doelgericht????

1- Vertaal alle relevante werkervaring en eerder verworven certificaten naar vrijstellingen in het hbo opleidingsprogramma

2- Integreer uw bestaande opleidingsplannen in de hbo-opleiding

3- Integreer het bestaande werk van uw personeel in de hbo-opleiding

4- Geef elke medewerker een team van coaches

5- Maak gebruik van diverse subsidiemogelijkheden

1- Vertaal alle relevante werkervaring en eerder verworven certificaten naar vrijstellingen in het hbo opleidingsprogramma

Door goed zicht te krijgen op de ontwikkelde competenties en vaardigheden van een persoon kan worden bepaald welke ‘vakken’ nog gevolgd moeten worden. Dit doen we aan de hand van een EVC of EVK procedure. Er zijn scholen die dit aanbieden via derden (een EVC-assessor). Het nadeel hiervan is dat het vaak een behoorlijke tijd in beslag neemt, behoorlijk kostbaar is en de aansluiting tot een curriculum van een hogeschool niet optimaal is en dus leidt tot minder vrijstellingen in het opleidingsprogramma. NOVI heeft haar eigen EVC-protocol dat in de opleiding is geïntegreerd. Hierdoor zijn de kosten voor de EVC procedure laag, kost het amper extra tijd en is snel bekend hoeveel (jaar) vrijstelling iemand kan krijgen. Een medewerker met jaren ervaring kan dan gemiddeld in 2,5 jaar in plaatst van 4 jaar zijn Bachelor diploma behalen

Lees hier meer over: https://www.novi.nl/verkort-hbo-traject/

2- Integreer uw bestaande opleidingsplannen in de hbo-opleiding

Of iemand nou een hbo-opleiding gaat volgen of niet, vaak zijn er altijd een bepaald aantal trainingen die in ieder geval gevolgd moeten worden. Bijvoorbeeld traingen met specifieke certificeringen die bij een functie horen. De kans is groot dat deze certificeringen bijdragen aan te ontwikkelen competenties binnen een hbo-ICT opleiding. Als dit het geval is, zijn de trainingen en certificeringen onderdeelte maken van de NOVI hbo-ICT opleiding. Zo wordt er geen tijd verloren en is de relevantie van de hbo-opleiding voor een persoon/medewerker veel groter.

Tip: De subsidies die gelden voor hbo-onderwijs zijn op deze manier dan ook van toepassing op de betreffende trainingen en certificeringen.

3- Integreer het bestaande werk van uw personeel in de hbo-opleiding

De tijd dat het hbo-onderwijs gedefinieerd moest worden in vakken, te lezen boeken en studiebelastingsuren is voorbij. Althans, voor sommige opleiders geldt dat zij hier binnen gestelde kaders van af mogen wijken. Er zijn een aantal opleiders die optimaal gebruik weten te maken van de geboden ruimte en flexibilisering van het hoger onderwijs. Bij NOVI hebben we inmiddels al veel ervaring met het concept ‘werkend leren’. Hierbij gebruiken we de werkpraktijk van de student om competenties aan te tonen, in plaats van het traditioneel volgen van vakken. De student leidt bijvoorbeeld een project in plaats van het volgen van een vak Projectmanagement.

4- Geef elke medewerker een team van coaches

Een hbo-opleiding is een behoorlijke tijdsinvestering. Om het tot een goed einde te brengen moet je beschikken over een goede discipline, en de juiste begeleiding helpt ook enorm. Als je de student aan zijn lot over laat, dan zie je dit direct terug in de uitstroomcijfers. Zeker wanneer je werkende opleidt.

Bij NOVI werken we met een team van adviseurs en coaches per student. Zo heeft elke student een opleidingsadviseur die samen met de student in het voortraject een prognose maakt ten aanzien van vrijstellingen. Daarna neemt de persoonlijke opleidingscoordinator het over. Deze opleidingscoordinator helpt de student met keuzes maken in het opleidingstraject, en zorgt ook dat de voortgang geborgd blijft en de student niet vast komt te zitten in het proces. Inhoudelijk heeft de student beschikking over verschillende experts, dit noemen we e-docenten, en zij kunnen hlepen met IT-gerichte vraagstukken waar de student tegenaan loopt tijdens zijn opleiding. Tot slot helpt NOVI werkgevers om de begeleiding op de werkvloer in te richten.

Deze mate van begeleiding helpt de student om zo snel en effectief mogelijk zijn opleiding te doorlopen en af te sluiten met een diploma. NOVI kent dan ook een uitzonderlijk lage uitstroom. Bijna iedereen die begint, sluit de opleiding succesvol af.

5- Maak gebruik van diverse subsidiemogelijkheden

Jaarlijks volgen ongeveer anderhalf miljoen werkenden een opleiding, maar de participatie in formeel onderwijs (mbo/hbo/wo) blijft al jaren achter. Daarom heeft het ministerie van OCW een breed pakket aan maatregelen uitgerold om deeltijd hbo-onderwijs voor werkenden attractiever en beter betaalbaar te maken.

Dit zijn de belangrijkste regelingen:

Vouchers Vraagfinanciering
Een van de maatregelen is het Experiment Vraagfinanciering waarmee volwassenen vouchers kunnen ontvangen, waarmee een groot deel van de opleidingskosten voor een student vanuit dit experiment betaald wordt. De hbo ICT-opleiding van NOVI is geselecteerd om mee te doen aan het Experiment Vraagfinanciering. Het experiment loopt van 1 september 2016 tot en met in ieder geval 31 augustus 2024. NOVI is één van de eerste hogescholen die aan deze pilot mee doet.
Dit betekent dat onder voorwaarden studenten voor deze opleiding per module van 30 EC (een semester) van de overheid een subsidievoucher van € 1.250 kunnen ontvangen. Deze voucher wordt dan als korting in mindering gebracht op het collegegeld. Het verschuldigde collegegeld wordt zo verlaagd van € 2.750 naar € 1.500 per semester.

Subsidie Praktijkleren
De regeling subsidie Praktijkleren stelt een subsidiebedrag van maximaal € 2.700,- per student per jaar beschikbaar aan de werkgever, wanneer een werknemer een geaccrediteerde duale of deeltijdopleiding volgt. De NOVI hbo-ICT opleiding komt voor deze regeling in aanmerking.

Dat betekent dat het de subsidie op collegegeld voor bijvoorbeeld 2 jaar opleiding oploopt tot bijna 95%. De het collegegeld is dan geen €11.000,-, maar slechts €600 per persoon. Tel daar ongeveer €1.200,- aan lesmateriaal bij op en je leidt iemand in 2 jaar op tot hbo-bachelor voor minder dan de gemiddelde prijs van een meerdaagse cursus.

Blijf op de hoogte van het
laatste nieuws en evenementen